Metriaclima callainos (STAUFFER & HERT, 1992)

Tekst: Johan Verheesen Foto's: Johan Verheesen en Rob van Erkel
Etymologie: 

Metriaclima; vanuit het Grieks; Metri = gematigd, clima = schuin en verwijst naar de kop van dit genus. Callainos is vanuit het Grieks en betekent turquoise, maar hoewel callainos Grieks klinkt is dat het niet. De Griekse equivalent dat in de buurt komt is callimos wat "mooie" betekent. Niet de Grieken, maar de Romeinen gebruikten het woord callainus voor edelstenen (mooie stenen) en dit kan zijn oorsprong vanuit het Grieks hebben. Als dit specifieke epitheton vanuit het Latijns afgeleid zou zijn dan zou de specifieke naam callainum moeten zijn.

Referentie: 

Stauffer, J.R. Jr., N.J. Bowers, K.A. Kellogg and K.R. McKaye, 1997. A revision of the blue-black Pseudotropheus zebra (Teleostei: Cichlidae) complex from Lake Malawi, Africa, with a description of a new genus and ten new species. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 148:189-230.

Literatuur: 

Malawicichliden in hun natuurlijke omgeving 4de oplage, 2007, Ad Konings. Back to Nature Gids voor de Malawicichliden, 2de oplage, 2003, Ad Konings.

Beschrijving: 

Metriaclima callainos is een "Cobalt Zebra" die bij de liefhebbers behoorlijk populair is geworden. Aan de noordwestelijke oever van het meer, waar Metriaclima callainos voorkomt zijn er drie verschillende populaties van deze soort met elk een eigen kleurpatroon. De populaties die voorkomen aan de oostkust lijken in tegenstelling tot de hiervoor genoemde populaties veel op elkaar. Het mannetje van deze schitterende Mbuna bereikt een lengte tot 12 cm. Het vrouwtje blijft wat kleiner, ongeveer 10 cm. In het aquarium kunnen ze echter groter worden en is een lengte tot 15 cm geen uitzondering. Baltsende mannetjes van M. callainos hebben een lichte en glanzende, blauwe kleur. De vrouwtjes hebben deze fraaie glans niet. De meeste vrouwtjes zijn blauw van kleur en worden daarom mogelijk niet snel als zodanig herkend door overige Mbuna. Dit kenmerk delen zij alleen met de vrouwtjes van Metriaclima lombardoi en Metriaclima sp. "blue reef". Hierdoor zullen ze niet snel aangebalst worden door allerlei mannetjes zoals van onder andere M. zebra. Sommige "Cobalt Zebra" vrouwtjes zijn wit, gelijksoortig aan de O-vorm van de blauwe variant. Naast de O-vorm is er ook de OB-vorm die regelmatig gevangen wordt voor de export. Deze OB-vorm is eigenlijk niet oranje, maar rozeachtig blauw met zwarte vlekken. Naast blauwe mannetjes komen ook zuiver witte mannetjes voor. Deze zijn gelijksoortig aan de marmalade cats. Verder wordt aan de westkust tussen Ruarwe en Ngara en aan de oostkust ten noorden van Puulu Island de "Pearl Zebra" aangetroffen, die tot dezelfde soort behoort als de Cobalt. Deze "Pearl Zebra" heeft een parelmoeren kleur en de vrouwtjes zijn roomkleurig.

Verspreiding: 

Metriaclima callainos wordt aangetroffen langs de noordwestelijke oevers tussen Kande en Ngara (Malawi)  en langs de noordoostelijke oevers tussen Liuli en Ikombe (Tanzania) waar ze voorkomen in een rotsachtige leefomgeving vanaf het wateroppervlak tot op een diepte van ongeveer 25 meter. Soms wordt de "Cobalt Zebra" ook wel aangetroffen in sedimentrijke omgeving of in overgangszones.

Gedrag: 

Metriaclima callainos gedraagt zich agressief tegenover soortgenoten. Het is aan te raden niet meer dan één man te houden op enkele vrouwen, tenzij de bak groot genoeg is. Wees ook voorzichtig met soorten die dezelfde kleuren hebben. Tijdens de broedperiode kunnen deze als rivalen gezien worden en zullen deze agressief benaderd worden.

Voedsel: 

Deze Mbuna eet zoals zo velen van deze groep algenstrengen en diatomeeën van de Aufwuchs die zich op de rotsen bevindt. Dit doet M. Callainos door haaks op de rotsen te grazen.

 

Kweek: 

Betreft een maternale muilbroeder. De vrouwtjes foerageren in groepen. Muilbroedende vrouwtjes houden zich schuil in de rotsen. Een nest omvat ongeveer dertig juvenielen.

 

Aquarium: 

Het aquarium dient een kantlengte te hebben van minimaal 150 cm. De inrichting is een typisch Mbuna aquarium. Dat wil zeggen veel rotspartijen met de nodige schuilplaatsen.

 

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: