Mylochromis formosus (TREWAVAS, 1935)

Tekst: Johan Verheesen - foto's: Johan Groffen
Etymologie: 

Mylochromis; uit het Grieks: mylo is molen, chromis is vis. formosus komt van formosa, wat fraai, mooi, welgevormd betekent. 

Referentie: 

Maréchal, C., 1991. Maravichromis. p. 252-257. In J. Daget, J.-P. Gosse, G.G. Teugels and D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussels; MRAC, Tervuren; and ORSTOM, Paris. Vol. 4. (Ref. 4986)

Literatuur: 

Malaŵicichliden in hun natuurlijke omgeving 4de oplage, 2007, Ad Konings.

The Cichlids of Lake Malaŵi National Park, 2015, Ad Konings

Beschrijving: 

Mylochromis-soorten worden gekenmerkt door een diagonale streep die loopt vanaf de nek tot op de staartwortel. Zo ook bij Mylochromis formosus welke behoort tot de slankere soorten van dit geslacht. Het meest opvallend bij M. formosus is de traanstreep. De soort bereikt een lengte tussen de 15 en 20 cm, afhankelijk van het aanbod van voedsel. De vrouw blijft daarbij iets kleiner dan de man.

Verspreiding: 

Deze soort wordt aangetroffen in het gehele meer. Zij houden zich vooral op bij de overgangszones, maar worden ook wel aangetroffen bij de wat ondiepere zandbodems. 

Gedrag: 

In natuurlijke omgeving is het een rover die doorgaans in zijn eentje foerageert en dus geen territorium heeft. In het aquarium wilt M. formosus er echter wel een territorium op nahouden.

Voedsel: 

M. formosus jaagt voornamelijk op kleine vissen en evertebraten. Hierbij worden grote afstanden afgelegd. In het aquarium is het een gemakkelijke kostganger die graag alle eiwit-rijk voedsel tot zich neemt. 

Kweek: 

M. formosus is een maternale muilbroeder. Territoriale mannen worden zelden aangetroffen. In het aquarium willen ze nog wel eens een nest bouwen en dit dan verdedigen tegen indringers. 

Aquarium: 

Een aquarium van tenminste twee meter met voldoende zwemruimte en een zandbodem. Bij voorkeur houden met andere rovers of grote cichliden. Kleinere vissen kunnen gezien worden als prooi.

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: 
synoniemen: 

Haplochromis formosus
Cyrtocara formosa
Maravichromis formosus