Placidochromis sp. "phenochilus gissel"

Tekst: Johan Verheesen Foto's: Guus dos Santos
Etymologie: 

Placidus = stil, zacht. Chromis = vis.  De soortnaam, phenochilus, komt uit het Grieks, pheno = purper, cheilos = lip. Gissel verwijst naar Carsten Gissel, die deze soort ontdekt heeft.

Referentie: 

Deze soort is nog niet officieel beschreven.  

Literatuur: 

Cichlidae.com, Konings, Ad 2007. "Malawicichliden in hun natuurlijke omgeving  (4e oplage)

Beschrijving: 

Placidochromis sp. “phenochilus gissel” is nog niet zo lang bekend in de cichlidenhobby. Dit heeft vooral te maken met de diepte waarop deze vissen leven, waardoor ze niet zo gauw geïmporteerd worden.  Deze vrijzwemmer bereikt in de vrije natuur een lengte van 12 tot 15 cm. In het aquarium kunnen ze behoorlijk groot worden en is een lengte van 20 cm geen uitzondering. Vrouwtjes blijven doorgaans wat kleiner. Volwassen mannen zijn prachtig turquoise gekleurd. Bij de variant die gevonden wordt bij Gome Rock is een iriserend groene gloed aanwezig op het ventrale gedeelte van het lichaam. De kop is op het ventrale gedeelte zwart gekleurd. Dit loopt door tot net voorbij het operculum. Zowel de rug-, buik-, aars-, alsook de staartvin zijn blauw gekleurd. De borstvinnen zijn hyaline.  Bij deze soort zie je een duidelijk seksueel dichromatisme; Het mannetje is duidelijk veel blauwer dan het vrouwtje, is ook groter en hebben grotere vinnen. Naar mate het mannetje ouder wordt doet de vorm van de bek denken aan die van Cyrtocara moorii.  De blauwe kleur neemt bij het vrouwtje toe als ze ouder wordt, maar niet zo intens als bij de man.

Verspreiding: 

Een enkele keer wordt ze ook wel gezien in ondiep water, maar deze voor het Malawimeer endemische soort wordt vooral aangetroffen op grote diepte bij Chiloelo (Mozambique), Chiofu Bay (Malawi),  Gome Rock (Malawi)  en Ntekete (Malawi).

Gedrag: 

Bij deze vissen is veel onderlinge strijd te bemerken, maar zonder dat zij elkaar daarbij echte schade toebrengen. Ook naar andere bewoners dan eigen soortgenoten willen ze nog al eens op dezelfde manier “agressief”  reageren. Het is een vis die makkelijk te houden is en mits het aquarium groot genoeg is ook goed te verzorgen is door beginners.

Voedsel: 

Placidochromis sp. 'phenochilus gissel' foerageert over het zanderige substraat, op zoek naar voedseldeeltjes. Er wordt verondersteld dat deze vrijzwemmer net als andere soorten van de Placidochromis electra groep ook als een 'blauwe volger', gebruik  maakt van de opdwarrelende  voedseldeeltjes die vrijkomen bij het graven door grotere soorten van de geslachten Taeniolethrinops en Fossorochromis rostratus.

Kweek: 

Betreft een maternale muilbroeder. Er zijn nog geen waarnemingen vanuit de natuurlijke omgeving. In het aquarium gebeurt het afzetten bij  de zijkant van een steen.

Aquarium: 

Een aquarium met een lengte van 175 cm en een inhoud van 500 liter is toch wel een minimum om deze vissen goed te houden. Het beste is om deze vis in een groep van minimaal 5 à 6 exemplaren te houden. Gezien het een vrijzwemmer betreft is het goed om het aquarium in te richten met zand en enkele grote stenen en wat schuilplaatsen.

 

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: