Protomelas dejunctus STAUFFER, 1993

Tekst: Johan Verheesen Foto's: Heike Fuchs
Etymologie: 

Protomelas, uit het Grieks : protos = de eerste, melas = zwart; dejunctus komt vanuit het latijn en betekent losgekoppeld.

Referentie: 

Stauffer, J.R. Jr., 1993. A new species of Protomelas (Teleostei: Cichlidae) from Lake Malawi, Africa. Ichthyol. Explor. Freshwat. 4(4):343-350. (Ref. 26731)

Literatuur: 

Ad Konings, Malaŵicichliden in hun natuurlijke omgeving, 4e oplage, 2007.

Fishbase.org

Beschrijving: 

Stauffer beschreef Protomelas dejunctus in 1993. Voor die tijd was deze bekend als Protomelas "Steveni Fire Blue". De vorm van deze vis wijkt weliswaar af van de types van P. taeniolatus, maar om goed te kunnen vaststellen dat het om een terechte benoeming gaat, of dat het gaat om een geografische variant van P. taeniolatus, zal een groter monster moeten vergen van de Steveni's. Aldus Ad Konings, die er vooralsnog vanuit gaat dat het om een geografische variant gaat van de taeniolatus en het "Steveni Fire Blue" moet zijn.

Verspreiding: 

Komt alleen voor bij de eilanden Chinyankwazi en Chinyamwezi, gelegen in het zuid-oostelijke deel van het Malawimeer.

Gedrag: 

Kan behoorlijk onverdraagzaam zijn ten op zichte van mannelijke exemplaren van eigen soort. Het best houdt men één man met meerdere vrouwtjes. 

Voedsel: 

Eet in open water voornamelijk plankton en de algen op de rotsen. In het aquarium geeft men dus het beste spirulina en andere plantaardige kost.

Kweek: 

Zal niet afwijken van andere onder de P. Steveni groep vallende soorten. De mannen verdedigen een broedterritorium boven een rots.

Aquarium: 

Een aquarium met een kantlengte van minimaal 150 cm en 450 liter inhoud, ingedeeld als overgangszone. 

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: