Tetraodon mbu BOULENGER, 1899

Tekst en Foto's: Johan Verheesen

Tetraodon mbu is een grote kogelvis die voorkomt in het Tanganjikameer en de omgevende rivieren en meren. Deze kogelvis kan een lengte bereiken van 70 cm, heeft veel ruimte nodig en is daarmee niet geschikt voor de doorsnee huiskamer-aquaria. De buikstreek van deze vis is wit of geelachtig gekleurd. De rug is heeft een gele kleur. Het lichaam is getekend door een melalinepatroon die bestaat uit kronkelige strepen, een patroon wat zorgt voor een goede camouflage boven de rotsen. Hier dankt deze Tetraodon ook zijn soortnaam mbu aan, wat zoveel betekent als rots. Verder is de kogelvis voorzien van een lange gele staart. De overige vinnen zijn hyaline. Er zijn geen uiterlijke geslachtskenmerken zichtbaar.

T. Mbu is een rover die het gemunt heeft op allerhande schaaldieren en ongewervelde dieren. In zijn natuurlijke omgeving zoekt deze rover zijn prooi door in de zandbodem waterstralen te blazen om zo de in het zand verborgen schaaldieren en ongewervelde dieren te vinden. Het is belangrijk deze vis ook in het aquarium dagelijks te voorzien van schaaldieren, temeer omdat de tanden van deze kogelvis doorgroeien. Zij hebben het eten van schaaldieren dus nodig om hun tanden te slijten. Denk hierbij aan mosselen en kokkels in de schelp, krabbepoten, ongepelde garnalen, slakken, kreukels e.d.

Zoals eerder genoemd is een ruim bemeten aquarium nodig, waarbij 2500 liter toch wel een absoluut minimum genoemd mag worden. Kogelvissen zijn bijzonder gevoelig voor ammoniak en nitriet. Ze hebben zeer zuurstofrijk water nodig. Introduceren doe je dus het beste in een volledig ingedraaid aquarium. Het filter heeft ook een ruime capaciteit nodig. Het zijn behoorlijke vervuilers.

Het temperament van T. mbu verschilt per individu. Of je deze met andere grote cichliden kan houden is sterk afhankelijk van het karakter van het dier. Verder is het een sociaal dier, die zich makkelijk hecht aan zijn eigenaar.

Net als andere kogelvissen zal  deze zich bij dreigend gevaar  als een ballon opblazen door water in de maag te pompen. Hierdoor gaan talloze kleine stekels op de buik overeind staan. Om die reden is het aan te raden  de vis niet boven water te tillen: ze kunnen de maag dan vol lucht pompen, wat schadelijk voor de vis kan zijn. Om het voor de vis veilig te houden vang je deze met een net  en  breng het onder over in een emmertje.

Helaas wordt deze vis steeds vaker als kleine vis aangeboden. Het ziet er schattig uit en bij aanschaf wordt dan even vergeten hoe groot dit dier wordt en de verzorging die het nodig heeft. Herplaatsen van zo'n dier wordt dan erg lastig.

 

Bron:

https://www.kogelforum.nl/

http://tanganjika.nl/

 

Herkomstgebied: 
Type: