De brandingsbiotoop

Tekst: Thijs Janzen

De brandingsbiotoop kenmerkt zich door zijn heftige waterbeweging en lage waterstand. Ten gevolge hiervan zijn de bewoners van dit biotoop tot in den extreme aangepast aan dez omstandigheden. De meest bekende bewoners van deze ondiepe wateren zijn de goby cichliden, waaronder we alle leden van de Eretmodini scharen (Eretmodus cyanostictus, Tanganicodus irsacae, Spathodus marlieri & Spathodus erythrodon). De zwemblaas van de goby cichliden is in de loop van de evolutie langzaam steeds kleiner en disfunctioneler geworden, simpelweg omdat een zwemblaas in zulk ondiep en turbulent water geen nut heeft. Normaal kan een vis zijn zwemblaas vullen dan wel laten leeglopen met lucht om zo het stijgen en laten zakken makkelijker te maken. Ook zie je bij soorten uit de brandingszone vaak dat de ogen relatief hoog op de kop zijn geplaatst, om predators zoals bijvoorbeeld vogels snel op te kunnen merken., , , , 

De brandingszone is bestaat voornamelijk uit grotere en kleinere stenen, en kenmerkt zich door een heftige waterbeweging. Doordat er veel turbulentie is heeft het water een hoog zuurstof gehalte. Doordat het water ondiep is, dringt er veel licht door tot aan de bodem en tieren (groene) algen welig op de rotsen.

Shore Lake Tanganyika by Jennifer O. Reynolds

Foto:,  Jennifer O. Reynolds

Bewoners (naar Ad Konings 199 & Takeuchi 2010)

Eretmodus cyanostictus
Tanganicodus irsacae
Spathodus marlieri
Spathodus erythrodon
Pseudosimichromis curvifrons
Sommige Petrochromis soorten
Telmatochromis vittatus
Opthalotilapia ventralis
Variabilichromis moorii
Tropheus moorii

Veel van de hierboven genoemde soorten vinden we ook terug in de wat dieper gelegen wateren, tot ongeveer 10 meter diepte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze vaak gecombineerd worden met bewoners uit deze waterlagen.

In het aquarium

Het is vrijwel onmogelijk om echte golfwerking in een aquarium te verkrijgen, hoewel dit in zeewateraquaria wel gebruikelijk is. Vooralsnog is het niet bekend hoe boven vermelde soorten het doen bij een dergelijke golfslag. Om voldoende algen te verkrijgen in de bak dient er heftig belicht te worden (grofweg ongeveer 0.5 watt verlichting per liter) en is een stevige storming door middel van stromingspompen aan te raden. Als bodembedekking kunnen we kiezen voor stenen, met daartussen wat zand plekken. Planten komen in deze ondiepe wateren niet voor.

Referenties

Konings, A., (1998) Tanganyika cichlids in their natural habitat.

Takeuchi, Y., Ochi, H., Kohda, M., Sinyinza, D. & Hori, M. (2010). A 20-year census of a rocky littoral fish community in Lake Tanganyika. Ecology of Freshwater Fish, 19, 239-248.

Variabilichromis by Jennifer O. Reynolds

Foto: Variabilichromis moorii met jongen door Jennifer O. Reynolds

Herkomstgebied: 
Type: