Inrichting

De inrichting van een Tanganjika-aquarium is afhankelijk van de soort(en) die het gaan bewonen. Meestal wordt gekozen voor een inrichting met een zandbodem en enkele rotspartijen.

Een aantal soorten cichliden stelt bijzondere eisen aan de inrichting. Een kort overzicht:
- rotsbewoners en holenbroeders hebben rotspartijen om te schuilen en broedplaatsen te zoeken. Ze houden zich vaak in de buurt van de stenen op. Afhankelijk van de soort kan een gehele rotspartij als territorium geclaimd worden. Zorg dan voor meerdere losstaande rotspartijen
- zandcichliden hebben een bodem van fijn zand nodig. Het moet zo fijn zijn, dat ze het eenvoudig via de kieuwen kunnen zeven. Brekerszand en split bevat teveel scherpe kantjes en is hiervoor ongeschikt.
- slakkenhuisbroeders zetten eitjes af in slakkenhuizen, sommige soorten zijn zo klein dat ze zich geheel in een klein huisje kunnen verstoppen. Zorg voor ruim méér slakkenhuizen van vissen en combineer bij voorkeur geen verschillende soorten slakkenhuiscichliden
- vrijzwemmende cichliden houden zich op in open water, in het wild vaak in de buurt van verticale rotswanden. Beperk bij deze soorten het gebruik van grote rotspartijen en flinke bossen beplanting

Om de aquaria van verschillende Tanganjikaliefhebbers te bekijken, klik je op onderstaande afbeelding.
Aquaria Tanganjika

Herkomstgebied: 
Type: