Celebrating Cichlids from Lakes Malawi and Tanganyika

NVC

tekst en foto's: Thijs Janzen

Type                                                                                                                                                                                                                                                                            Fotoboek

Inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                         Na een korte inleiding over de verschillende meren en hun cichliden, bestaat het boek uit 2 delen: 1 deel over cichliden uit het Malawimeer, en 1 deel met cichliden uit het Tanganyikameer. Per meer worden aan de hand van foto's en korte begeleidende teksten een varieteit aan soorten behandeld. Er lijkt niet al teveel volgorde te zitten in de foto's, die elkaar in rap tempo opvolgen.
Achterin het boek kan men een overzicht vinden met daar per bladzijde uitgewerkt welke vissen op de foto staan, en op welke vindplaats deze foto is genomen.

Foto´s                                                                                                                                                                                                                                                               De foto's zijn van "Ad Konings" kwaliteit, en allemaal daadwerkelijk in de meren zelf genomen. De kleuren komen mooi uit op het gladde papier dat is gebruikt voor het boek. In tegenstelling tot de foto's uit "Tanganjika cichlids in their natural habitat", hebben deze foto's niet een lichte zweem over zich en komen de kleuren prachtig tot hun recht
 

Soortbeschrijvingen
Per soort worden een paar wetenswaardigheden opnoemd in de begeleidende teksten, advies over hoe de soorten te houden wordt niet gegeven.

 

 

Het boek opengeslagen op een willekeurige pagina, ter illustratie

Eindoordeel
Dit boek bevat een scala aan prachtige foto's van cichliden uit het Malawi- en Tanganyika meer. Nog mooier was het geweest als de foto's daadwerkelijk de volledige paginagrootte zouden hebben benut. Dit zou wel de ruimte voor de wetenswaardigheidjes hebben verminderd, maar uiteindelijk draait het in een fotoboek om de foto's, en niet om de begeleidende teksten. Helemaal aangezien achterin het boek nog een duidelijk overzicht is opgenomen waarin men kan terugzoeken welke soort op de foto stond.
Alles bijelkaar is het een mooi boek met een mooie combinatie van foto's, wat de liefhebbers van 1 meer ook eens een blik geeft op soorten uit het "andere" meer. De grootte van het boek suggereert dat het vol staat met groot afgedrukte foto's, maar dit blijkt helaas eerder uitzondering dan regel te zijn, een gemiste kans voor zo'n mooi opgezet fotoboek.

ISBN
1-932892-02-8
Jaar van uitgave 2005

Taal Engels

Aantal bldz. 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkomstgebied: