Dwergcichliden van de Midden-Orinoco de Apistogramma macmasteri-groep nader bekeken

Het is veelal niet eenvoudig om te voorspellen op welke wijze vissoorten op termijn in de aquaristiek worden bejegend. Zij komen en gaan, hetgeen een gevolg is van het feit dat er slechts zelden een constante aanvoer is van in het wild gevangen exemplaren. Sommige liefhebbers proberen te vermijden dat er in hun aquaria kruisingen ontstaan en zij zorgen ervoor dat de door hen gekweekte jongen zoveel mogelijk op de in het wild voorkomende vorm blijven lijken. Anderen proberen door selectief te kweken het uiterlijk van hun vissen te veranderen, zodat zij
anders van vorm en kleurrijker worden. Om dat te bereiken moeten zij veelal bewust soorten kruisen om vervolgens door te kweken met de individuen die de gewenste mutatie het duidelijkst tonen. Helaas gaat het kruisen vaak ten koste van de natuurlijke schoonheid en elegantie die ons bij de in het wild levende stamvorm het meest opvalt en die wij zo zeer bewonderen. De hoog gebouwde Apistogramma-soorten van de A. macmasteri-groep behoren tot de mooiste dwergcichliden en deze vissen zijn het dan ook waard om aan een nadere beschouwing te worden onderworpen.

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent.

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: