WAARNEMINGEN IN DE HABITATS VAN PTEROPHYLLUM-SOORTEN

Een aquarium waarin siervissen langdurig en succesvol gehouden moeten worden, behoort soortvriendelijk te zijn ingericht, zeker wanneer de dieren zich ook moeten voortplanten. Voordat men kan beginnen met het in gereedheid brengen van een bak waarin een bepaalde vissoort moet worden gehuisvest, is het dan ook raadzaam om zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden die de desbetreffende soort in de vrije natuur het hoofd moet bieden. Alleen wanneer men alle milieufactoren kent die het leven van de vissen in hun natuurlijke omgeving beïnvloeden is het mogelijk om de desbetreffende biotoop in een aquarium enigszins getrouw na te bootsen. Enkel een inrichting die optimaal tegemoetkomt aan de eisen die de vissen aan hun omgeving stellen, biedt tot op zekere hoogte een garantie
voor een lang leven en een succesvolle kweek.
De maanvissen van het geslacht Pterophyllum behoren tot de eerste Zuid-Amerikaanse vissen die in Europa bekend en wetenschappelijk beschreven werden. De beschrijving van Pterophyllum scalare dateert reeds van het jaar 1823. Maanvissen waren ook vertegenwoordigd in de  eerste zendingen van levende siervissen die  anuit Zuid-Amerika naar Europa verscheept werden en reeds in 1911 werden er Pterophyllums in Duitse aquaria gehouden. Het verspreidingsgebied van het geslacht waartoe deze vissen behoren strekt zich uit over de drie Guyana’s, Venezuela, Colombia, Brazilië en Peru.

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent.

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: