Cichlidae 41-6

Cichlidae 41-6

  • Daar waar Taeniolethrinops sp. foerageren vinden we ook "de blauwe volgers" Cyrtocara moorri, Protomelas annectens en de soorten van het geslacht Placidochromis. Ad konings vertelt over de Placidochromis phenochilus groep en de Placidochromis electra groep en de relatie met de Taeniolethrinops sp. 
  • Martin heeft een hernieuwde kennismaking met een oude bekende, Boulengerochromis microlepis en neemt ons mee in de wereld van de otolieten van cichliden.
  • Ernst van Genne vertelt ons maar al te graag over zijn reizen naar Colombia. Degene die NVCweb regelmatig bezoekt, weet dat er nu een reeks loopt waarbij Ernst zijn alweer 7de reis naar Colombia met ons deelt. In deze Cichlidae neemt Ernst ons mee naar een biotoop die hij tijdens dezelfde trip gezocht heeft, Cañoe Verde, een plekje die een onuitwisbare indruk op hem gemaakt heeft.
  • In Cichlidae 41-4 van "Cichliden in de wetenschap" liet Thijs Janzen ons zien dat cichliden in de loop der evolutie hetzelfde pad kunnen bewandelen, waardoor cichliden uit verschillende meren op elkaar kunnen lijken. Een alternatief voor convergente evolutie, zoals het hiervoorgaande genoemd wordt is dat twee verschillende soorten uit eenzelfde meer op elkaar lijken, ook wel "mimicry" genoemd. Thijs vertelt ons meer over dit verschijnsel in de evolutie. 
2 015

De blauwe volgers van het geslacht...

De zuiver zanderige habitats van het Malawimeer worden bewoond door talloze cichliden die hun voedsel moeten zoeken in de bodem. De meeste van deze vissen wroeten daartoe in het substraat, nemen de mond vol met zand en filteren dat met behulp van hun kieuwstekels. Op di...

Een otolietentrip naar het Tanganji...

In de nazomer van 1991 maakte ik mijn eerste reis naar het Tanganjikameer. Tezamen met Ad Konings vloog ik van Frankfurt naar Burundi en nadat wij een beleefdheidsbezoek hadden gebracht aan Mireille Brichard, begaven wij ons naar de plaatsen waarop volgens haar bepaalde...

Cañoe Verde, een openbaring

Ten zuiden van Puerto Carreño monden twee rivieren uit in de Rio Orinoco. Om op die plaats te komen moet men proberen om in genoemde havenstad bij een  plaatselijke visser een boot huren. In ons geval was dat een Colombiaan, genaamd Lucio, in wiens huis wij een aan...

Cichliden in de wetenschap 41(6)

In Cichlidae 41-4 liet ik al weten dat verschillende cichliden in de loop van de evolutie hetzelfde pad kunnen bewandelen, waardoor er in verschillende meren soorten kunnen voorkomen die erg op elkaar lijken (“convergente evolutie”). Een alternatief hiervoor doet zich v...