Eerstbeschrijving

De eerstbeschrijving is een voor het eerst in een boek of tijdschrift gepubliceerde beschrijving van een organisme. Deze eerstbeschrijving dient zeer nauwkeurig verricht te worden en moet zodanig opgesteld zijn dat de kenmerken van dit organisme van alle aanverwante soorten kan worden onderscheiden. 

Voor een eerstbeschrijving van een dier of plant wordt een type-exemplaar gebruikt die wordt aangeduid als het holotype. De overige aanwezige type-exemplaren worden betiteld als paratypen.