Reproductieve isolatie

Reproductieve isolatie is ontwikkeld door Darwin vanuit de theorie dat natuurlijke selectie alleen geen verklaring is voor het ontstaan van nieuwe soorten. Deze theorie is door Darwin ontwikkeld aan de hand van de Darwinvinken.Wanneer er van een bepaalde soort verschillende populaties aanwezig zijn, kunnen individuen van deze populaties zich onderling voortplanten en nakomelingen krijgen. Hierdoor kan er uitwisseling plaatsvinden van genetische informatie, ook wel gen-flow genoemd.

Vanwege reproductieve isolatie raken populaties van elkaar gescheiden. Hierdoor kunnen individuen van de verschillende populaties samen geen nakomelingen meer krijgen. Er vindt dus niet langer uitwisseling plaats van genetische informatie.  De mutaties die in de ene populatie ontstaan, komen niet terecht in de andere populatie. Zo kunnen zich in de loop der miljoenen jaren grote verschillen voordoen tussen de verschillende populaties. Wanneer individuen van deze populaties weer tot elkaar komen, blijkt dat zij zodanig verschillen dat zij zich niet meer onderling kunnen voortplanten. Hierdoor is een nieuwe soort ontstaan.

Er zijn vier vormen van soortvorming door reproductieve isolatie.

Allopatrische soortvorming
Peripatrische soortvorming
Parapatrische soortvorming
Sympatrische soortvorming