Notulen jaarvergadering 2019

In dit artikel vindt u als bijlage de notulen van de Algemene Ledenvergadering die plaatsvond te Odijk op 23 februari 2019.