NVC fotowedstrijd 2023

Stuur je beste cichlidenfoto in voor de NVC fotowedstrijd 2023

Lees het reglement hieronder goed door. Er staat ook vermeld hoe je je inzending kunt insturen.

De inzet voor deze wedstrijd is een jaarlidmaatschap naar keuze van de NVC voor het jaar 2023. Dit geldt voor beide categorieën. 

 

Reglement en deelname NVC fotowedstrijd 2023

Er zijn 2 categorieën; Algemeen en Gedrag

Geef bij de inzending aan voor welke categorie de foto meedoet. Een deelnemer mag 2 foto's per categorie inzenden. Een foto mag slechts in één categorie meedoen. Inzendingen moeten vóór 21 december 2023 binnen zijn. De soort of variant (en dus de zeldzaamheid) van de cichlide heeft geen invloed op de beoordeling. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De deelname staat open voor NVC-leden én voor niet-leden.

Foto's kunnen worden ingestuurd naar fotowedstrijd@nvcweb.nl . Minimale resolutie 1800*1200 pixels.

De inzender dient ten allen tijde te vermelden: 
- welke foto voor welke categorie meedoet (belangrijk!)
- volledige wetenschappelijke naam van de vis(sen), inclusief vindplaats (indien bekend)
- naam, adres, woonplaats inzender

De foto dient door de inzender zelf genomen te zijn. Indien een foto gebruikt wordt van iemand anders dan de inzender zelf, volgt onmiddelijke diskwalificatie. Het is echter niet verplicht dat de vis(sen) op de foto ook daadwerkelijk in het bezit zijn van de fotograaf. Je mag dus andermans vissen als `fotomodel´ gebruiken.

Bewerkingen (Photoshop  o.i.d.) die afbreuk doen aan de werkelijkheid zijn niet toegestaan. Het gebruik van toevoegingen zoals banners, links, en `watermerken´ etc. is eveneens niet toegestaan.

Voor elke categorie zal worden beoordeeld op:

Kwaliteit:

- Scherpte van de foto 
- Kleur van de foto 
- Belichting van de foto

Inhoud:

Uiteraard staat er tenminste één goed herkenbare cichlide op de foto. 
De omgeving van de vis is typerend en van toegevoegde waarde.
Geen storende zaken op de foto (snoer, lamp, reflectie in de ruit etc.).
De vis mag op geen enkele manier hinder hebben ondervonden van het nemen van de foto.

Alleen voor de categorie `Gedrag´:

In de categorie `Gedrag´ is het in sterke mate doorslaggevend dat de cichlide op de foto typisch gedrag vertoont voor de afgebeelde soort. Op deze manier kan een kwalitatief minder goede foto tóch winnen. Welk gedrag dat dan is, doet minder ter zake, het kan gaan om bv. fourageren, imponeren, broeden of andere gedragingen. In de categorie `Algemeen´ telt deze factor even sterk als de andere factoren.

Copyright

Door deelname gaat de inzender ermee accoord dat de foto gebruikt mag worden voor publicatie in het periodiek `Cichlidae´, publicatie op NVCweb, op de deelnemende bevriende fora, op de NCD, alsmede voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal de foto niet zonder toestemming van de originele fotograaf aan derden doorgegeven worden. Ten allen tijde zal de oorspronkelijke fotograaf in het geval van eventuele publicatie vermeld worden.

Tentoonstelling en prijsuitreiking

Alle inzendingen zullen op Facebook vertoond worden en tevens komt er een collage op www.nvcweb.nl. De winnaars van de fotowedstrijd worden middels email geinformeerd. 

Jurering NCD

De jurering zal zoals gewoonlijk door een deskundige jury gebeuren. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Vragen?

Voor vragen  stuur je een mail naar fotowedstrijd@nvcweb.nl

Wil je wat meer weten over aquariumfotografie? Op NVCweb staat een handig artikel over aquariumfotografie.

NVC-type: