NVC fotowedstrijd "Vivarium-online"

De fotowedstrijd

De Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers is verheugd te kunnen mededelen dat we een fotowedstrijd organiseren. Deelname aan de NVC fotowedstrijd "Vivarium-online" staat open voor NVC-leden én voor niet-leden. De fotowedstrijd is opgedeeld in twee categorieën. Iedere deelnemer mag aan beide categorieën deelnemen en voor elke categorie mag een deelnemer maximaal twee foto’s insturen. Het is dus voor één deelnemer mogelijk, in totaal, vier verschillende foto’s in te zenden voor de Vivarium-online fotowedstrijd.

De eerste categorie is Algemeen. In deze categorie is het de bedoeling de schoonheid van minimaal één cichlide zo goed en mooi als mogelijk op een foto te laten uitkomen.

De tweede categorie is Gedrag. In deze categorie is het de bedoeling (soorttypisch) gedrag van minimaal één cichlide zo goed en mooi als mogelijk op een foto te laten uitkomen.

De inzet

Voor deze fotowedstrijd zijn door onze sponsoren de volgende waardebonnen beschikbaar gesteld: 

Voor de categorie "Algemeen" 
Eerste prijs:   Waardebon van € 50,--  voor Van Keulen Cichliden
Tweede prijs: Waardebon van € 25,--  voor Aquabeek 
Derde prijs:    Waardebon van € 25,-- voor Mauies Viskwekerij

Voor de categorie "Gedrag" 
Eerste prijs:   Waardebon van € 50,--  voor Van Keulen Cichliden
Tweede prijs: Waardebon van € 25,--  voor Aquabeek 
Derde prijs:    Waardebon van € 25,-- voor Mauies Viskwekerij

Reglement

  • Tenminste één cichlide moet het hoofdonderwerp van de deel te nemen foto zijn.
  • Hybriden zijn uitgesloten van deelname voor de fotowedstrijd.
  • De persoon die deelneemt aan de fotowedstrijd door foto’s via onderstaande weg (zie kopje deelname) in te zenden dient deze foto’s zelf te hebben gemaakt. Blijkt dit niet het geval dan volgt onmiddellijke diskwalificatie. Het is niet verplicht dat de afgebeelde vis(sen) ook in het bezit van de fotograaf zijn (geweest). De cichliden van een ander mogen dus als ‘fotomodel’ fungeren.
  • Het substantieel bewerken (bv. door gebruik te maken van Photoshop) van de deel te nemen foto’s is niet toegestaan wanneer dit afbreuk doet aan de werkelijkheid. Dit geldt zowel voor vis als achtergrond.
  • Overige bewerkingen (denk aan; links, banners, watermerken of anderszins) aan de deel te nemen foto is niet toegestaan.
  • Elke ingezonden foto dient over een minimale resolutie van 1800x1200 (of 1200x1800) pixels te beschikken om in aanmerking te komen voor deelname.

LET OP!

  • Geef bij elke foto aan voor welke categorie de foto ingestuurd wordt en geef (alleen) de volledige wetenschappelijke naam van de afgebeelde cichlidensoort(en) aan. Incorrecte namen zullen worden gecorrigeerd dus laat deze regel geen belemmering vormen.
  • Vermeld bij de inzending tenminste je voor- en achternaam.

Deelname

Om deel te nemen aan de NVC fotowedstrijd "Vivarium-online" moeten de afbeeldingen worden opgestuurd naar fotowedstrijd@nvcweb.nl en voldoen aan bovenstaand reglement. Het inzenden van foto’s is met onmiddelijke ingang mogelijk tot het einde van het online event Vivarium-online, via de online-stand van de NVC of rechtstreeks naar bovenstaande emailadres.

Jurering

De jurering wordt gedaan door Ad Konings. De ingezonden foto’s worden beoordeeld langs een aantal vaste punten, waarvan de belangrijkste is in hoeverre zij aan de vraagstelling van de categorie voldoen. Daarnaast wordt gekeken naar de scherpte, kleur en belichting van de foto. Alsmede naar de achtergrond, of er geen storende zaken (bv. zichtbare techniek) op de foto zichtbaar zijn en natuurlijk of de afgebeelde cichlide goed herkenbaar is. De soort of variant (en dus de mogelijke zeldzaamheid) van de afgebeelde cichlide heeft geen invloed op de beoordeling. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De uitslag zal bekend gemaakt worden in een extra NVC nieuwsbrief die verschijnt op 12 december 2020 en op de website.

Tentoonstelling en prijsuitreiking

Alle inzendingen zullen op de website van de NVC worden geplaatst. De te winnen waardebonnen zullen wij versturen naar het postadres van de winnaars.

Copyright

Door deelname gaat de inzender ermee akkoord dat de ingezonden foto gebruikt mag worden voor publicatie in het periodiek Cichlidae, publicatie op NVCweb, de NVC Facebookpagina en NVC instagram, alsmede voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal de foto niet zonder toestemming van de originele fotograaf aan derden worden verstrekt. Ten allen tijde zal de oorspronkelijke fotograaf, in geval van publicatie, worden vermeld.

Vragen?

Voor vragen stuurt u een e-mail naar fotowedstrijd@nvcweb.nl. Wilt u wat meer weten over aquariumfotografie? Op NVCweb staat een handig artikel over dit onderwerp, 

Succes!

NVC-type: