Informatief

Nieuw beschreven morph blijkt Hybride

De eerder dit jaar beschreven rheofiele Vieja hartwegi (Gómez-González et al. 2018) is naar alle waarschijnlijkheid een natuurhybride tussen V. hartwegi en C. grammodes. Dit schrijven Oldřich Říčan en Rico Morgenstern, die de bevindingen van Gómez onder de loep hebben genomen.

Gómez-González et al. (2018) hebben exemplaren gepresenteerd die zij identificeren als een nieuwe reofiele morph van Vieja hartwegi (Taylor & Miller, 1980).

Parachromis op de schop

Voor al diegene die dachten dat de nomenclatuur van Midden Amerikaanse Cichliden na de laatste revisie van Rican (2016) in rustig vaarwater was terecht gekomen is er nieuws. Het geslacht Parachromis, gaat als het aan Rico Morgenstern ligt, op de schop. In een onlangs gepubliceerd onderzoek komt hij tot de conclusie dat P. loisellei een junior synoniem is van P. friedrichsthalii. En de vis die we tot nu toe P. friedrichsthalli hebben genoemd moet nu Parachromis multifasciatus gaan heten. Deze veranderingen zullen ongetwijfeld weer voor verwarring gaan zorgen.

Op zoek naar de cichliden van Namibië - deel 4

De hoofdweg D3700 loopt langs de Kunene, van Ruacana tot even vóór de Epupa Watervallen, en bij het volgen ervan konden wij telkens weer de rivier zien liggen. Toen wij het “Cunene River Camp” naderden zagen wij, niet ver van de lodge verwijderd, al enkele baaien waarin wij graag onze netten zouden willen uitwerpen.  Nadat wij ons bij de receptie van de camping hadden gemeld en onze tent hadden opgezet, gingen wij dan ook onmiddellijk naar één van die plekken.

Op zoek naar bijzondere cichliden in Zambia — Deel 2

Terwijl ik met mijn onderwateruitrusting naar de waterkant liep vroeg ik mij nog eens af welke Orthochromis-soort ik eigenlijk gevangen had. Ik wilde niet te vroeg juichen en stelde mij een beetje voorzichtig op. Ik moest de door mij gevangen grondelcichliden eerst vergelijken met O. kalungwishiensis, als we die tenminste zouden vangen. De soort die ik vooralsnog Orthochromis sp. ‘Mambilima’ zal noemen is in de fotocuvette minder contrastrijk gekleurd dan C. luongoensis.

Cichlidesque 39(4)

In deze Cichlidesque informatie over het overlijden van Frans Witte, twee nieuwe zoöplanktivore victoriacichliden en vijf nieuwe Metriaclima’s

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent

 

Cichliden in de wetenschap (Cichlidae 43-3) door Thijs Janzen

In deze rubriek heb ik al meerdere malen het concept hybridisatie behandeld en verscheidene artikelen besproken waarin indirecte bewijzen werden aangedragen die leken te wijzen op het ontstaan van nieuwe soorten door hybridisatie. Tot nu toe bleef het echter bij deze indirecte bewijzen. Een nieuwe studie aan Tropheus levert echter overtuigend nieuw bewijs en deze keer niet alleen indirect!

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent. 

Steatocranus Gibbiceps; Een productieve “bultkop“ uit de Congo

Meer dan 40 jaar geleden ben ik begonnen met het houden van bultkopcichliden (Steatocranus casuarius). Inmiddels kennen we een hele reeks andere “vetbultschedels“ en één daarvan, Steatocranus gibbiceps, zou ik hier willen voorstellen. Het gaat daarbij om een wat kleinere soort die helaas niet vaak wordt ingevoerd.

WAARNEMINGEN IN DE HABITATS VAN PTEROPHYLLUM-SOORTEN

Een aquarium waarin siervissen langdurig en succesvol gehouden moeten worden, behoort soortvriendelijk te zijn ingericht, zeker wanneer de dieren zich ook moeten voortplanten. Voordat men kan beginnen met het in gereedheid brengen van een bak waarin een bepaalde vissoort moet worden gehuisvest, is het dan ook raadzaam om zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden die de desbetreffende soort in de vrije natuur het hoofd moet bieden.

Muggelarven

3e Deel uit de rubriek voedseldieren door Iemke Tijsseling. 

Muggenlarven zijn vrij bekend als vissenvoer. Maar er heerst vaak verwarring over de namen en eigenschappen die bij de larven horen. Ik wil iets proberen te vertellen over de witte, de zwarte en de rode muggelarve.... De volledige tekst is te lezen als u ingelogd bent.

 

Geelgerande waterkever en libelachtigen

 5e deel van de rubriek "voedseldieren voor cichliden" door Gerard en Iemke Tijsseling. 

Deze keer een aantal schadelijke dieren, die we meestal beter niet in het aquarium kunnen gooien. De geelgerande watertor, Dytiscus marginalus. Deze kever hoort bij de waterroofkevers (Dysticidae) en heeft een ovaal rond lichaam... Het gehele artikel is te lezen wanneer u ingelogd bent. 

Pagina's