Julidochromis marlieri (POLL, 1956)

tekst: Bart Jansen - foto: Bart Jansen
Referentie: 

Poll, M. Exploration hydrobiologique du lac Tanganika (1946-1947) - Résultats scientifiques 3 (5 B); p 473-476

Beschrijving: 

Een zeer populaire Tanganyika-cichlide die vooral vaak door beginners wordt gehouden en/of door liefhebbers met een Tanganyikabak die wat kleiner is. Vaak ten onrechte, want deze vis heeft een tamelijk fel karakter, zeker als er nageslacht op komst of aanwezig is. Ze worden ca. 13 cm. lang en een paartje kan goed gedijen in een bak van 100 liter als enige bewoner. Is er nog geen paar gevormd of zijn er andere vissen aanwezig, dan is een maat aquarium van meer dan 200 liter geen overbodige luxe. De vissen zijn monogaam en zodra zich een paar heeft gevormd dient men de andere marlieri's te verwijderen. Mannetjes blijven kleiner dan de vrouwtjes.

Herkomst: 
Tanganjikameer
Verspreiding: 

Verschillende afzonderlijke populaties verspreid langs de kusten van het gehele meer.

Gedrag: 

Deze vis kan, vooral wanneer er nakomelingen in het geding zijn, behoorlijk agressief zijn. Ook wanneer zich uit meerdere dieren een koppel heeft gevormd, kunnen degenen die geen deel uitmaken hiervan naar de uithoeken van het aquarium worden gejaagd. Dergelijke dieren zijn vaak in een bovenhoek of achter een verwarming of iets dergelijks terug te vinden. Men doet er goed aan deze dieren uit te vangen en elders onder te brengen.

Voedsel: 

Alleseter

Kweek: 

De vissen zijn monogaam en richten een paaiholte in, meestal wordt dan onder een steen een holte gegraven. Zodra de eitjes zijn afgezet wordt de nabije omgeving fel bewaakt. Ze schuwen er niet voor grotere vissen te verjagen. Niet lang nadat de eitjes zijn uitgekomen gaan de jongen rondzwemmen. Ze komen daarbij meestal niet ver van de plaats waar ze ter wereld gekomen zijn. Leuk is dat de larfjes al bij een lengte van nog geen centimeter de tekening van de ouderdieren al vertonen. Ze zijn groot te brengen met artemia en later met fijngewreven droogvoer en fijn levend voer.

Aquarium: 

Vanaf 100x50x50 cm. voor een koppel.

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: