Neolamprologus brichardi (POLL, 1974)

tekst: Bart Jansen & Thijs Janzen - foto's: Pascal van der Tuuk
Etymologie: 

Uitleg voor de geslachtsnaam, die in het leven werd geroepen door Schilthuis bij de beschrijving van Lamprologus congoensis:  Schilthuis heeft, zoals destijds gebruikelijk, geen verklaring gegeven voor de naam Lamprologus. Aangenomen wordt echter dat zij een combinatie voor ogen had die uit twee woorden bestond. "lampros" betekent "glanzend", terwijl "logus" de verlatijnsde versie is van "logos". Logos in dit verband te verklaren als een verbastering van logisch. Kennelijk vond zij het logisch dat de flanken van L. congoensis schitteren in het zonlicht. Brichardi: vernoemd naar Pierre Brichard.  

Referentie: 

Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 28 (50); pp 5-6  

Literatuur: 

Beschrijving: 

Ook wel de 'Prinses van Burundi' genoemd. Deze veelgehouden cichlide was één van de eersten uit het meer die werd aangboden voor de hobby en komt in grote aantallen in het meer voor. Met hun totale lengte van ca. 12 cm. zijn deze vissen geschikt voor de kleinere Tanganjika-aquaria. Deze soort is eenvoudig te verwarren met N. pulcher.  

Herkomst: 
Tanganjikameer  
Verspreiding: 

N. brichardi wordt langs de kust van het gehele meer gevonden. De verschillende populaties hebben kleiner verschillen in kleur en aftekening.  

Gedrag: 

De soort wordt vaak in relatief kleinere aqauria gehouden omdat deze bekend staat als een "beginnersvis". Dat begrip is meer gebaseerd op een eenvoudige kweek en de sterkte van de vis. N. brichardi kan echter, zeker wanneer er jongbroed in het spel is, een stevige agressie aan de dag leggen.  

Voedsel: 

Alleseter, bij voorkeur klein levend voedsel.

Kweek: 

N. brichardi is meestal monogaam en zal dan vaak voor het leven een paar vormen. Ze zetten hun eitjes af in een holte tussen de stenen en produceren ca. 150 eitjes per legsel. Ze blijven maanden achtereen voor hun jongen zorgen en zullen zelfs voor een eerder legsel blijven zorgen als er weer een nieuw legsel is. Aldus wordt een kolonie gevormd van verwante dieren.  

Houd er daarom goed rekening mee dat deze kolonie gemakkelijk een groot deel van uw aquarium kan "opeisen". 

Aquarium: 

Minimaal 80 cm voor een koppel. Ingericht als een overgangszone, met stenen en zand. Let er goed op dat een broedkolonie een flink territorium kan bezetten, waardoor zelfs in grote bakken op den duur deze soort de overhand kan krijgen.

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: