Petrochromis polyodon (BOULENGER, 1898)

tekst: Melchior de Bruin - foto: Melchior de Bruin
Etymologie: 

Petrochromis: Petra = steen, chromis = vispolyodon: poly = veel, odous = tanden

Referentie: 

Proceedings of the Zoological Society of London; p 494-497. Transactions of the Zoological Society of London 15 (1); p 1-30

Literatuur: 

Konings, Ad: Back to Nature gids voor Tanganyika cichliden (tweede druk).

Beschrijving: 

Petrochromis polyodon is een van de grotere Petrochromis soorten. Mannen kunnen een lengte bereiken van 25cm. De vrouwen blijven met 22 cm iets kleiner. De P. polyodon heeft een vrij gelijkmatig geronde kop (in tegenstelling tot veel andere grotere Petrochromis-soorten) en een bovenstandige bek. De kleuren lopen nogal uiteen, gezien de vele varianten van deze cichlide. Toch hebben veel varianten een lichtgekleurde vlek op de kiewdeksel (in het geval van de man). Tevens zijn de vrouwen meestal lichter gekleurd, en hebben ze meerdere donkere banden. De afgebeelde variant is van ‘Kantalamba’. Eveneens typerend voor de P. polyodon zijn de (meerdere) eivlekken op de aarsvin en uiteinde van de rugvin. Zowel de man als de vrouw bezitten eivlekken.

Herkomst: 
Tanganyikameer
Verspreiding: 

In het zuidelijke helft van het meer. Bij de rotsachtige kusten, in de bovenste 3 tot 5 meter van het water.

Gedrag: 

Agressieve muilbroedende cichlide. De mannen bezitten een territorium, wat zij vaak delen met mannen van andere Petrochromis-soorten (Kohda, 1998). Er zijn echter ook geruchten van grote groepen foeragerende Petrochromis. Het is echter niet bekend of het hier ook om de P. polyodon gaat. De P. polyodon is goed te combineren met andere Petrochromis (en Tropheus) soorten. Het is echter raadzaam een soort te kiezen die qua kleur en tekening niet lijkt op de P. polyodon.

Voedsel: 

Aufwuchseter. De vis is het merendeel van de dag bezig met het afschrapen van algen op de rotsen en de daarin levende microscopisch kleine diertjes. In het aquarium worden vlokken (en voorgeweekte korrels) op plantaardige basis (OSI Spirulina, Sera Flora, en dergelijke) geaccepteerd. Wildvangexemplaren zijn soms niet te wennen aan vlok- of korrelvoer.

Kweek: 

Het mannetje is duidelijk anders gekleurd en getekend dan de vrouw. Het verschil in geslacht is daarom vrij makkelijk te zien. De man lokt een vrouwtje, door middel van hevig sidderen, naar een van te voren bepaalde paaiplaats. Na enkele ‘schijnparingen’, worden er eieren afgezet. (Hoeveelheid is onbekend. Er zijn Petrochromis-soorten die > 40 eieren bebroeden!). Schattingen van verschillende P. polyodon-houders gaan richting de 20 eieren. De broedtijd is zeer variabel en is waarschijnlijk afhankelijk van meerdere factoren. In de praktijk blijkt een vrouw gemakkelijk 6-8 weken de eieren in de bek te houden. Hoewel de vrouw op een gegeven moment weer (kleine stukjes) vlokvoer tot zich zal nemen, slikt ze hier waarschijnlijk niets van door. Het is dan puur voedsel voor de jongen in de bek. (Schürch & Taborsky, 2005). De P. polyodon vrouw zal in de broedperiode dus flink vermageren. Echter, het in een aparte bak zetten van een vrouw met eieren (na een week of 4) kan de broedperiode verkorten. Het herintroduceren van een Petrochromis-vrouw blijkt meestal goed te verlopen. Jongen worden in het aquarium niet gezien als voedsel, en kunnen in priciepe probleemloos opgroeien in een gezelschapsbak.Zie ook dit filmpje van afzettende P. polyodon. (Met dank aan Gijs Knoop, voor het beschikbaar stellen ervan.)

Aquarium: 

Het aquarium dient vooral groot te zijn. Minimaal 600 liter, en een lange voorruit verdient de voorkeur. Bij aanschaf van een groep voor een bak rond de 600 liter, verdient een verhouding met veel vrouwen en weinig mannen de voorkeur. In de praktijk is gebleken dat er in zo’n groep maar 1 man overleeft. Echter, ik kan me persoonlijk voorstellen dat het houden van meerdere mannen goed mogelijk is wanneer de bak extreem groot is. (> 1500 liter).Een succesvolle inrichting kan bestaan uit 2 grote stapels stenen, aan beide kanten van het aquarium. Met eventueel een visuele barrière in de vorm van planten. Zorg voor regelmatige waterverversingen, zuurstofrijk water, veel algen (veel licht) en voldoende stroming. Ten slotte dient men zich goed te verdiepen in deze geweldige vis. Door gebrek aan literatuur over dit geslacht cichliden, is het raadzaam advies in te winnen bij andere hobbyisten.

Voor het Stoplicht is deze vis code Oranje omdat men wel enige ervaring met rustigere Petrochromis soorten of Tropheus moet hebben.

Stoplicht: 
Oranje
Herkomstgebied: