Tanganicodus irsacae (POLL 1950)

Tekst: Thijs Janzen Foto 1: Art Landman, Foto 2: Thijs Janzen
Etymologie: 

Tanganicodus verwijst naar de sterke tanden (odous), irsacae is een verwijzing naar het IRSAC, het Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale

Referentie: 

Poll, Max. 1950. "Description de deux Cichlidae pétricoles du lac Tanganika". Revue de Zoologie et Botanique Africaines. pp. 292-302

Literatuur: 

Konings, Ad, Back to Nature gids Tanganyika cichliden;
Konings, Ad, Tanganyika cichlids in their natural habitat.
www.cichlidae.com

Beschrijving: 

Tanganicodus irsacae is een relatief klein blijvende cichlide, die zo'n 6-8cm kan bereiken. Het lichaam heeft de typische gedrongen bouw die we bij alle Eretmodini terugzien, en wordt getekend door verticale strepen over het hele lichaam. Naar gelang de variant is een aantal blauwe stippen over de hele rug te vinden. Tanganicodus irsacae onderscheid zich van de andere Eretmodini door zijn spits toelopende snuit, in tegenstelling tot bijvoorbeel Eretmodus cyanostictus, welke een veel plattere bek vorm heeft.

Herkomst: 
Tanganjikameer
Verspreiding: 

Het noordelijke deel van meer

Gedrag: 

T. irsacae is een typische goby cichlide die met zijn hoppende manier van bewegen een vrolijke deugniet in het aquarium is. Zoals bij alle goby cichliden kan T. irsacae onverdraagzaam zijn tegenover soortgenoten, zeker als er zich een koppeltje heeft gevormd, indien er niet genoeg schuilplaatsen zijn of andere afleiding voorhanden is kan een dier dat in de verdrukking raakt binnen een dag zelfs in grote aquaria (> 1.5m) het loodje leggen. Het is dan ook niet aan te raden om meer dan 1 koppel te houden. Soms wordt Tanganicodus irsacae ook in groepen gehouden, hier is echter nog niet veel ervaring mee.

Voedsel: 

Algen en kleine ongewervelden. T. irsacae is wat minder gevoelig voor dierlijk voer als de andere goby cichliden, maar desondanks dient men voorzichtigheid te betrachten met het voeren en liefst alleen groenvoer te geven om het risico op Bloat en/of flagellaten zo klein mogelijk te houden.

Kweek: 

T. irsacae is een biparentale muilbroeder. De eieren worden de eerste 12-14 dagen uitgedragen door het vrouwtje, waarna het mannetje ze overneemt en ze nog 1-3 weken draagt.

Aquarium: 

Ondanks dat T. irsacae wat minder kieskeurig is qua voedsel, is deze soort wel gevoelig voor plotselinge veranderingen van waterwaarden. Let daarom goed op bij waterverversen en probeer niet te grote wisselingen in waterkwaliteit te hebben.Van nature komt deze soort voor in de brandingsbiotoop, en het aquarium dient dan ook daarnaar ingericht te worden: veel stenen, goede bealging en zuurstofrijk water. Als soortaquarium voor een koppel zouden deze visjes al vanaf 80cm terecht kunnen, meerdere dieren hebben toch wel minstens 1.20m nodig.

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: