Een Mexicaan met karakter: ‘Cichlasoma’ istlanum

Tot de Mexicaanse cichliden die slechts bij uitzondering in de handel worden aangeboden behoort ‘Cichlasoma’ istlanum, een soort die onlangs door H. Garbe weer werd ingevoerd. Het gaat daarbij om een groot wordende vis die niet alleen een aantrekkelijke kleurtekening en een interessante lichaamsvorm heeft, maar die ook boeiende gedragingen laat zien. De cichliden van Mexico worden tot verschillende geslachten gerekend en die zijn op zeer uiteenlopende wijzen gespecialiseerd. Bovendien bereiken zij een maximale grootte die veel verscheidenheid vertoont. ‘C.’ istlanum behoort tot de groot wordende soorten die zich in de vrije natuur hoofdzakelijk voeden met dierlijke kost. Dat komt in de praktijk waarschijnlijk neer op insektenlarven en kleine vissen.

Toch de moeite waard?

Vissen die er een roofzuchtige leefwijze op nahouden moeten in staat zijn om op een overvalachtige wijze naar voren te schieten. Om die reden hebben zij veelal een gestroomlijnd, laag gebouwd lichaam en dat is ook het geval met ‘C.’ istlanum. Deze cichlide maakt desondanks een robuuste indruk en omdat de lage vinnen tamelijk krachtige stekels en stralen hebben, is een optimale overdracht van de kracht gewaarborgd. De stevige kop doet vermoeden dat de bek sterke kaken heeft, hetgeen inderdaad het geval is. 

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: