Inrichting (algemeen)

De verschillende biotopen

De meeste vissen waaronder ook vele Midden Amerikanen hebben maar een beperkt verspreidingsgebied. Ze zijn water-gebonden en kunnen dus niet overal naartoe. Door die beperkte reikwijdte zijn ook hun aanpassingen beperkt. Alle eigenschappen zijn erop gericht te overleven in het milieu waarin de vis geboren is. Omgekeerd bepalen diezelfde omgevingsfactoren of een vis zich in z'n element voelt of niet. Bij omgevingsfactoren kun je denken aan temperatuur, watersamenstelling, stroomsnelheid en lichtduur, maar ook aan de fysieke omgeving. Hoe ziet die omgeving eruit en welk habitat gebruikt de vis.

Die fysieke omgeving wordt in een aquarium bepaald door de inrichting. Deze willen we natuurlijk, net als de chemische factoren, zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de vis. Dit betekent dat we ons eerst in moeten lezen vóórdat we vissen in huis halen. Wát is het verspreidingsgebied van de vis die we willen gaan houden en in wat voor 'n soort habitat leeft hij daar? Midden-Amerika kent veel verschillende biotopen. oa. meren, lagunes, cenotes, warm en koudwaterbronnen, restwateren beken en rivieren. Die laatsten kunnen we dan weer opsplitsen in benedenlopen, middenlopen en bovenlopen, ieder met zijn eigen specifieke omstandigheden. In alle genoemde biotopen komen Cichliden voor. Bij de visbeschrijvingen kun je lezen waar en uit wat voor 'n soort water jouw vis afkomstig is.

Doordat de biotische en abiotische factoren per biotoop erg kunnen verschillen en we hier in het aquarium ook rekening mee dienen houden, gaan we de verschillende  biotopen afzonderlijk en achtereenvolgens bespreken.

Tekst en foto Rene Beerlink

 

Herkomstgebied: 
Type: