Freshwater Fishes of Costa Rica

Dedicated to those who share in discovery of creatures never before seen.

Over de Auteur.
William Albert Bussing (1933-2014), bioloog door training maar Ichtyoloog als roeping (zoals hij zelf zei) was professor in de biologie aan de universiteit van Costa Rica. Van origine Amerikaan was hij zijn studie ooit begonnen in Californië waar hij in 1962 een beurs kreeg in het kader van de culturele uitwisseling. De bedoeling was, dat hij voor een jaar naar Costa Rico zou gaan, om daar de vissen in de río puerto Viejo te gaan bestuderen, maar William raakte zo verknocht aan het gebied, dat hij enkel nog terug in Amerika is geweest om zijn master af te ronden.

Zijn eerste artikel betrof de ontdekking van een nieuwe soort, Phallicthys tico. Hierna publiceerde hij ruim 90 papers beschreef 60 soorten en schreef dit boek “The Fishes of Costa Rica” Het boek werd wereldwijd enthousiast ontvangen en behaalde zelfs een culturele aanmoedigingsprijs. En terecht. Niet alleen was het deels Spaanstalig, dus ook voor de Costa Ricanen te lezen, maar vooral ook compleet. Het boek bevat alle in Costa Rica voorkomende vissen en is in die zin vergelijkbaar met Millers Opus Magnum, Freshwater Fishes of Mexico. Bussing heeft 36 jaar aan het boek gewerkt. Dit boek vormt een klassiek naslagwerk en is onmisbaar voor iedere Ichtyoloog, bioloog, hobbyist of student die toegang wil hebben tot een bron van beknopte, maar gezaghebbende informatie over de Costa ricaanse vis-fauna.

Hoofdstuk 1. De historie van de Ichtyologie in Costa Rica
Een opsomming van alle Ichtyologen en hun prestaties welke een bijdrage hebben geleverd aan de kennis van Costa Rica's zoetwater-vissen, beginnend met Gunther (1830–1914) en eindigend Bussing 1933–2014) zelf.

Hoofdstuk 2. Zoögeografie
Gaat over de herkomst en verspreidingspatronen van de verschillende visgroepen in Centraal Amerika. Een studie van de huidige verspreidingspatronen van zoetwatervissen in Midden-Amerika onthult drie complexen van vissen met onderscheidende kenmerken: 1. Een oud zuidelijk element dat zich uitstrekt van Midden-Amerika tot de zuidelijke Verenigde Staten. 2. Een nieuw zuidelijk element dat in feite een uitbreiding is van de Zuid-Amerikaanse soort in Midden-Amerika en waarvan de noordelijke grens in Costa Rica ligt. En 3. Een noordelijk element, een penetratie van een paar soorten uit de gematigde zone in Midden-Amerika.

Hoofdstuk 3. Habitats
De aqua-habitats van Costa Rica betreffen voornamelijk rivieren en enkele grote meren. Het grootste betreft een stuwmeer, ontstaan door een afgedamde rivier. De rivieren die Noordwaarts naar de Atlantic stromen zijn lang met een geleidelijk hoogteverschil, de rivieren die Zuidwaarts stromen kort met veel hoogteverschil. Iedere sector in de rivier bestaat weer uit verschillende microhabitats, waardoor mogelijkheden voor een grote diversiteit aan soorten ontstaat. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende biotopen en riviersystemen in Costa Rica. Bussing staat hier ook stil bij de vervuiling van steeds meer habitats. Hij noemt de landbouw en urbanisatie als grootste oorzaken van de vervuiling van de aqua-habitats.

Hoofdstuk 4. Het economisch belang
Dit betreft de sportvisserij en het kweken van vis in speciale vijvers.

Hoofdstuk 5. Werkwijze
Hier beschrijft Bussing welke collectie hij geraadpleegd heeft, op welke wijze de vissen gevangen zijn en hoe ze geprepareerd werden. Vervolgens gaat het over identificatie. Bussing geeft morfologische sleutels voor het identificeren van de verschillende soorten. Deze methode stamt nog uit de tijd van vóór de genetische technieken en dat is des te leuker voor ons, want hiermee kan de hobbyist dus óók uit de voeten.

Hoofdstuk 6 t/m 13 De vissen.
In bijna 400 blz. passeren alle zoetwatervissen van Costa Rica inclusief de Cichliden.

 

Herkomstgebied: