Freshwater Fishes of Mexico

Go to nature. Take the facts in your hands. Look and see for yourself. Louis Agassiz.

Zo begint R.R. Miller in zijn “Freshwater Fishes of Mexico”. Robbert Rush Miller (1916 – 2003) was en is één van de belangrijkste figuren uit de Mexicaanse ichtyologie. Hij trad in de voetsporen van die andere gigant  Seth Eugene Meek (1859 – 1914). Bob (zoals hij genoemd werd) zou eerst geologie gaan studeren maar zijn ontdekking van kleine visjes in de meest afgelegen en geïsoleerde woestijn-bronnen van Mexico bracht hem in contact met de ichtyologie welke het verdere verloop van zijn leven zou bepalen. Hij schreef meer dan 150 wetenschappelijke artikelen waarvan een groot deel over Mexicaanse vissen. Dit boek is zijn laatste werk, zijn Magnum Opus. Miller heeft hier zijn leven lang aan gewerkt maar heeft het eindresultaat nooit gezien. Hij overleed twee jaar voordat het boek werd gepubliceerd. Robbert deed alles samen met zijn vrouw en geestverwant Francis Hubbs Miller, niet toevallig dochter van een andere zeer beroemde ichtyoloog (Carl Hubbs). Nadat Francis eind jaren 80 overleed kreeg Robbert hulp van vriend en collega W. L. Minckley. Maar ook deze haalde de eindstreep niet en overleed twee dagen na sluiting van het manuscript. Dit boek is dus het resultaat van een estafetterace die 50 jaar daarvoor begon met Robbert Miller en waar in de tussentijd velen (studenten, biologen uit binnen en buitenland) een bijdrage hebben geleverd met als eindresultaat “het” standaardwerk van de Mexicaanse Ichtyologie.

Hoofdstuk 1. Milieu's:
De gevarieerde zoetwaterfauna van Mexico kan worden toegeschreven aan de zeer gevarieerde fysieke geografie van het land, de vele breedte-graden, het grootste riviersysteem in Midden-Amerika en ironisch genoeg de oceanen. veel vissen met een zeewater origine hebben het zilte nat ingeruild voor de zoetwaterbronnen en zijn nooit meer teruggekeerd naar zee. Miller beschrijft in zijn boek de negen fysiografische provincies, Dit zijn de bergketens, valleien en vlaktes die in belangrijke mate de verspreiding van soorten begrenzen. Het klimaat dat varieert van extreem droge hitte tot en met sneeuw en ijs op sommige bergpieken. En tot slot in dit hoofdstuk de biotische provincies, levensgemeenschappen waarvan de verschillende organismen door vergelijkbare fysische, klimatologische en geologische factoren in vergelijkbare combinaties voorkomen.

Hoofdstuk 2. Historische ichtyogeografie:
Dit hoofdstuk gaat over de verspreidingspatronen van de vissen in Mexico en in hoeverre die iets zeggen over geologische gebeurtenissen in het verleden. Je moet dan denken aan bijv. een aardverschuiving welke de loop van een rivier veranderd en hiermee één soort in tweeën verdeeld. Aan de hand van het aantal mutaties tussen beide zustersoorten kan dan worden geschat wanneer de aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Zo helpt de biologie de geologie.

Hoofdstuk 3. Mexicaanse Ichtyologie:

Hier komt de geschiedenis van de Mexicaanse zoetwater- Ichtyologie van de laatste 250 jaar aan bod, waarin een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor Seth Eugene Meek. Maar ook vele anderen zoals de Hubbs familie,  Donn Eric Rosen en Wendell Lee Minckley komen aan bod.

Hoofdstuk 4. Uitsterving en conservatie:
Hoofdstuk 5 (het kleinste) is gewijd aan dit thema. Een van de belangrijkste doelen die Miller zich stelde was het identificeerbaar maken van de zoetwaterfauna van Mexico. Dit zag hij als de eerste stap op weg naar behoud. “Hiermee kunnen we beginnen met het verkrijgen van data welke nodig is om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van vele soorten, waarvan de existentie slechts bij weinigen bekend is. Deze organismen bevinden zich onder water, uit het zicht en uit het hart. Beschrijving hiervan is hard nodig om hun opmerkelijke diversiteit en intrinsieke waarde te behouden” aldus Miller.

Hoofdstuk 5. De vissen:
Alle vissen van Mexico, maar dan ook echt allemaal (bekend anno publicatiedatum) staan in dit boek beschreven. Het boek bevat determinatiesleutels voor de meer dan 500 inheemse soorten. Van iedere vis wordt het verspreidingsgebied, de habitat de biologie en evt. bijzonderheden vermeldt. Deze info wordt illustratief ondersteund door knappe zwart wit tekeningen, foto's en verspreidingskaartjes. Cichliden vormen maar een bijrol in de totale mexicaanse zoetwaterfauna, dus ook in dit boek, maar voor de serieuze liefhebber wiens interesse verder reikt dan enkel de vissen welke bij hem in het aquarium zwemmen, is dit een absolute aanrader. Dit boek is op moment van schrijven het meest complete naslagwerk over de Mexicaanse zoetwaterfauna.

Freshwaterfishes of México, door Robbert Rush Miller . Engelstalig. 490 pagina's, 96 kleurenfoto's, 314, zwartwit foto's, 233 tekeningen, 509 kaarten, 8 tabellen. ISBN: 9780226526041

Herkomstgebied: