Amphilophus citrinellus (GÜNTHER 1864)

Tekst: Alex Becker, foto Edy Oostenbruggen
Etymologie: 

Amphi: aan beide zijden; lophus: 'verdikking', refererend aan de verdikte lippen. citrinellus refererend aan de citroengele kleur  

Referentie: 

Günther, A. 1864. Report of a collection of fishes made by Messrs. Dow, Godman, and Salvin in Guatemala. Proceedings of the Zoological Society of London; pp. 144-154.  

Literatuur: 

Heijns, Willem. 2005 Citroencichliden in alle kleuren en maten, Cichlidae. 31-5  

Beschrijving: 

Deze soort vertoont een rijk spectrum aan verschijningsvormen in kleur, lichaamsbouw en bultvorming. De mannen kunnen ongeveer 30 cm worden, vrouwen blijven aanmerkelijk kleiner.  

Herkomst: 
Costa Rica, Nicaragua
Verspreiding: 

De meren van Nicaragua en het stroomgebied van de Rio San Juan.  

Gedrag: 

Deze vis plant zich bij een geringe lengte al voort. In de natuur komen er verschillende kleurvarianten voor; lees hiervoor het artikel genoemd in de literatuurvermelding. Zelf heb ik een geel/oranje koppel en ik houd deze samen met andere stevige Midden Amerikanen in een bak van 250 cm kantlengte. Op zichzelf gaat dit heel goed, maar als er weer een wolk jongen is, nemen ze een behoorlijk deel van de bak in. Liefhebbers zijn dus gewaarschuwd! De beloning is bij een goede verzorging een prachtige broedzorg. De vis staat als robuust bekend. In de praktijk vind ik dit wel meevallen; ik ken een liefhebber die ze in een groep houdt en dit gaat prima. Als ze maar kunnen graven, zegt hij.

Voedsel: 

Amphilophus citrinellus is een alleseter. In het aquarium eten ze graag al het voer (zowel diepvries als droogvoer) wat je ze voorzet.  

Kweek: 

Niet moeilijk, het gaat eigenlijk vanzelf. Je kunt een geslachtsrijp koppel aanschaffen, dan wel een koppel laten ontstaan uit een groep jonge dieren. Let er wel op dat ze bij het opgroeien onderling agressief kunnen zijn. Zorg voor holen en rolkeien en een dikke laag zand. Deze vissen richten hun leefomgeving het liefst zelf in. Denk goed na of je echt een nest citroen cichliden wilt laten opgroeien, want er is haast geen afzetmarkt voor (behoudens enkele gespecialiseerde liefhebbers). Beide ouders nemen deel aan de broedzorg en ze kunnen dit wekenlang volhouden. Tijdens de broedzorg verdedigen zij hun jongen goed. Dit kan wel eens ten koste gaan van de overige bewoners. Zorg daarom voor voldoende schuil- en vluchtmogelijkheden.

Aquarium: 

Een groot aquarium is aan te bevelen, zeker als je daarin meerdere soorten wilt houden. Als je de bak inricht met veel schuilmogelijkheden en open zandvlaktes zul je beloond worden met veel nesten en prachtige broedzorg.

Stoplicht: 
Oranje
Herkomstgebied: 
synoniemen: 

Heros citrinellus, Günther, 1864
Acara (Heros) citrinellus, Steindachner, 1874
Astronotus (Astronotus) citrinellus, Eigenmann, 1893
Astronotus citrinellus, Eigenmann et al, 1903
Heros (Heros) citrinellus, Pellegrin, 1904
Cichlosoma citrinellum, Regan, 1905
Heros basilaris, Regan, 1905
Cichlosoma citrinellum, Regan, 1906
Cichlasoma (Erythrichthus) citrinellum, Meek, 1907
Astatheros citrinellus, Jordan et al, 1930
Cichlasoma citrinellum, Miller, 1966
Erythrichthus citrinellum, Fernández-Yépez, 1969
Cichlasoma (Erythrichthus) granadense, Villa, 1976
Amphilophus citrinellus, Werner, 1995