Amphilophus globosus (GEIGER 2010)

Tekst en tekening Rene Beerlink, foto Ad Konings
Etymologie: 

Globosus is Latijns voor rond of bolvormig, refererend aan de hoge bouw van deze soort.

Referentie: 

Geiger M. et al. 2010. Description of two new species of the Midas cichlid complex from Lake Apoyo, Nicaragua.

 

Holotype ZSM 38822: volwassen man van 16 cm, gevangen aan de Noord-Westkust op 17-04-2009.

Literatuur: 

- Estation Biologica 2011. http://lagunadeapoyo.blogspot.nl/2011/04/nesting-amphilophus-globosus.html.
- Geiger M. et al. 2010. Description of two new species of the Midas cichlid complex from Lake Apoyo, Nicaragua.
- Geiger M. et al. 2013. Crater Lake Apoyo Revisited - Population Genetics of an Emerging Species Flock.

Beschrijving: 

De recentste ontdekking in Lake Apoyo is Amphilophus globosus. Het is de zesde en tot dusver laatst beschreven Midas Cichlide uit dit kratermeer. A. globosus kan worden onderscheiden van de andere Midassen door zijn karakteristieke vorm, zijn helder geel-groene kleur en het ontbreken van dwarsbanden buiten het broedseizoen. Het enige dat van de zeven dwarsbanden zichtbaar blijft zijn twee in het oog springende vlekken. Eén mid-lateraal, op de derde band en een kleinere op de staartwortel. Man en vrouw zijn gelijk  gekleurd en getekend. Buikvinnen geel-transparant, aarsvin licht. Op één van de weinig bestaande foto's van deze soort (welke we je helaas niet mogen tonen) is een exemplaar te zien waarvan de onderste helft van de staartvin vage rood-tinten vertoont. 

 

Doordat de soorten in Lake Apoyo nog jong en weinig gedefinieerd zijn hybridiseren ze onderling met enige regelmaat. Wetenschappers vinden die regelmaat terug in de genen. Van alle Midassen in lake Apoyo blijkt A. astorquii het vaakst vreemd te gaan (bij voorkeur met A. flaveolus). Als verzachtende omstandigheid geld dat A. astorquii dan ook het vaakst voorkomt. Aan de andere kant van dit spectrum staat A. globosus. Deze soort is van alle midassen in L. Apoyo het meest trouw aan haar eigen fenotype. Zij is daarom genetisch ook het meest geïsoleerd en behoort samen met A. zaliosus tot de best gedefinieerde soorten van Lake Apoyo.

 

Gezien de recente ontdekking (2010) is er verder nog weinig over deze soort bekent. De NVC houd zich daarom aanbevolen voor aanvullende informatie.

Herkomst: 
Nicaragua
Verspreiding: 

Endemisch in Lake Apoyo. Dit kratermeer is gesitueerd binnen een bijna ronde vulkanische caldera, ongeveer 4 km ten Westen van Lake Nicaragua. Het wateroppervlak met een doorsnee van 5 km, omvat 21 km²  en is 178 meter diep. De caldera is ontstaan uit een serie vulkaanuitbarstingen waarvan de laatste ongeveer 23.000 jaar geleden. Het meer ligt 70 meter boven zeeniveau, heeft geen verbinding met ander water en het peil is sinds de jaren vijftig (van de vorige eeuw) met 15 meter gedaald. Het voedselarme water is warm (27- 29,5 ºC), alkalisch (ph=8.1) en zoutig (Na+640mg/l). De biodiversiteit is laag. Het bevat de Midas-Cichliden, Amphilophus zaliosus, A. astorquii, A. chancho, A. flaveolens, A. supercilius en A. globosus, ook nog de cichlide Parachromis managuensis, de zalm Atherinella sardina, de levendbarende Poecilia sphenops en de exoten Oreochromis niloticus en Gobiomorus dormitor. Het meer bevat zo goed als geen vegetatie. Wat grasachtige soorten (Typha en Scirpus) en vanaf ‘n diepte van zo’n 3 mtr, Chara sp. (kranswieren).
 

Gedrag: 

Niets over bekend.
 

Voedsel: 

Opvallend bij deze soort is dat het geen slakken lijkt te eten. Pyrgophorus coronatus is het alom vertegenwoordigde slakje van Lake Apoyo.  Het is zelfs zó algemeen dat de stranden van het meer voor 'n groot deel bestaan uit fragmenten van dit slakje. Het ligt dan ook voor de hand dat veel midassen dit gemakkelijk verkrijgbare prooidier als voedselbron gebruiken. A. globosus vormt hierop echter een uitzondering. In de magen van A. globosus werden nml. géén slakrestanten aangetroffen.

Kweek: 

Waargenomen is dat A. globosus zich bij voorkeur voortplant tussen de kranswiervelden op 4 tot 8 meter diepte. De koppels tonen in de broedtijd iets meer van hun dwarsbanden-patroon. Meestal blijft het echter bij een mid-laterale nuancering. Zeven vlekken op een rij plus de staartwortelvlek vormen een onregelmatige dwarsband.

Aquarium: 

Geen informatie beschikbaar. Voor zover bekent nog nooit in aquaria gehouden.

Stoplicht: 
Oranje
Herkomstgebied: