Maskaheros argenteus (Allgayer, 1991)

tekst: Jan Fioole - foto: Jan Fioole
Etymologie: 

Maskaheros, maska betekend masker (een verkorte vorm van mascara). Heros = generieke naam die vroeger gebruikt voor vele neotropische cichliden. Heros betekend in het latijn ook wel held. 
Met deze naam verwijst men ook wel naar het masker-achtige uiterlijk, door de brede donkere inter-orbitale staven die opvallend in de soorten van dit genus.

 

Argentea betekent "zilver"  

Referentie: 

Allgayer, R. 1991. Vieja argentea (Pisces, Teleostei, Cichlidae) une espèce nouvelle d’Amérique Centrale. Rev.Fr.Cich. 114: 3-15  

Literatuur: 

Stawikowski,, R. & U.Werner 1998. Die Buntbarsche Amerikas Band 1 Eugen Ulmer Verlag. blz. 403-404. Keijman, M.C.W. 1998. Cichlidae (NVC), 24(2): blz 29-34  

Beschrijving: 

Volwassen exemplaren zijn op een zilverwitte gronkleur bezaaid met vele zwarte stipjes. Typische kenmerken voor deze soort zijn de bovenste voorhoofdsband en de streep daaronder, die lijkt dwars door het oog te lopen; verder zijn ook de schoudervlek en de vlek op de staartwortel kenmerkend. Het onderscheid tussen de beide seksen is niet altijd even duidelijk te zien, doorgaans worden de mannelijke exemplaren groter dan de vrouwelijke en ze laten vaak meer stippen zien op het kopprofiel en in de vinnen. Tijdens balts- en of imponeergedrag vertonen de vrouwelijke exemplaren vaak een vage zwarte vlek in hun rugvin, sommige exemplaren hebben deze vlek altijd duidelijk.  

Herkomst: 
Mexico  
Verspreiding: 

Stroomgebied van de Río Usumacinta, zowel in México als in Guatamala, alsook in het stroomgebied van de Rio Tulijá en de Rio Tonalá.  

Gedrag: 

Vieja argentea heeft zich bij mij bewezen als een vrij rustige soort; alleen jonge volwassen exemplaren kunnen uitermate agressief tegen elkaar uitvallen. Naarmate ze ouder worden verdwijnt dit gedrag weer.  

Voedsel: 

Deze soort kan het beste met ballastrijk voedsel gevoerd worden, zoals bijv. mysis, krill, garnalen en mosselen; uiteraard mag groenvoer in de vorm van spirulina-pellets of -vlokken niet ontbreken.  

Kweek: 

De kweek van Vieja argentea is niet eenvoudig; het beste kan men een aantal jonge exemplaren samen laten opgroeien zodat er naarmate ze ouder worden vanzelf koppels ontstaan. We kunnen bij deze soort niet echt spreken over koppelvorming, daar één man gerust met diverse vrouwtjes afzet. Ook buiten de broedperiode zal je ze niet gauw als een koppel in harmonie bij elkaar zien zwemmen. Geduld is bij Vieja argentea een eerste vereiste. De balts en voortplanting geschiedt zoals we dat kennen bij de meeste Middenamerikaanse cichliden; de eitjes worden op een vantevoren gepoetst substraat afgezet en bevrucht door het mannetje. Na ongeveer 72 uur zullen de larfjes uit het ei komen en na een kleine week zal het jongbroed vrij gaan zwemmen. De jongen nemen al vanaf het begin pas uitgekomen artemia naupliën tot zich en op dit menu groeien ze als kool.  

Aquarium: 

Voor de meeste Vieja-soorten geldt toch wel, dat de kantlengte van het aquarium minstens 200 centimeter moet bedragen, de diepte liefst zo diep mogelijk, maar 50 cm is toch wel het minimum, de hoogte van de bak ook minimaal 50 cm. De inrichting kan men het beste zo natuurgetrouw mogelijk houden. Neem een zanderige bodem met hier doorheen gemengd diverse maten kiezels en kleine rolkeien. Verdere opbouw met grote rolkeien en diverse kienhoutstronken en wel zo, dat er natuurlijk gevormde gebieden ontstaan, die de vissen kunnen gebruiken voor het afbakenen van hun territorium.

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: 
synoniemen: 

Vieja argentea, Allgayer, 1991
Paraneetroplus argentea, McMahan et al, 2010
Maskaheros argenteus, McMahan et al, 2015