Thorichthys panchovillai (DEL MORAL-FLORES 2017)

Tekst Rene Beerlink, foto's Graham
Etymologie: 

Onder de naam “Mixteco” zijn op dit moment (kweekprodukten daargelaten) drie varianten uit het Coatzacoalcos-bekken bekent, nml. M.Gold, M.Green en M.Blue. De naam “Mixteco” is een eerbetoon aan de grondwettelijke erfgenamen van het Mixteken-gebergte van waaruit de coatzacoalcos ontspringt. de Mixteken waren en zijn 'n Indiaans volk dat zelfs bij de Azteken (die hen de wolkenmensen noemde) ontzag inboezemden. Daar is nu nog maar bar weinig van over. Moderne landbouwtechnieken en ontbossing hebben onnavolgbare milieuschade berokkend en het volk naar 'n sociaal maatschappelijke afgrond gebracht. Bekijk de film “The People of the clouds”. Van Matt Black.

 

http://www.kickstarter.com/projects/mattblack/the-people-of-clouds

 

Juan Artigas kwam op 9-1-2013 (cichlidroom) met met 'n rectificatie waarin hij bekend maakte dat de naamgeving “Mixteco” eigenlijk op 'n misverstand beruste. De bedoeling was ze te benoemen naar de autochtone bevolking van het vangstgebied en dat waren Zapoteken en geen Mixteken. De Mixteken waren en zijn nu juist de eeuwige rivalen van de Zapotheken. Zelfs nu nog in 2013. Dat blijkt wel weer;)

Referentie: 

Deze soorten(varianten) zijn nog niet officieel beschreven.

Literatuur: 
Beschrijving: 

Eugene Meek zei het al toen hij het geslacht Thorichthys in 1904 oprichtte. Thorichthys kent 'n grote variatie aan lokale vormen, maar inmiddels lijkt onderhand iedere rivier in het verspreidingsgebied van Thorichthys er zijn eigen Thorichthys op na te houden. Vergelijkbaar met Apistogramma in Z.Amerika. Deze drie mixteco's die we hier behandelen zijn dus zeker geen uitzondering. Dieter Duehring (auteur en moderator van het Duitse cichlidenforum) was in het voorjaar van 2009 in het Coatzacoalcosbekken en ving daar rondom Mattias Romero, in een straal van 50 km, drie verschillende Thorichthyssen. De vangstplekken vielen dus nog allemaal binnen het verspreidingsgebied van één Mixteco-variant, nml de Mixteco Blue. Dus dat belooft wat...

 

Het geslacht Thorichthys en dan met name de hellerigroep, zit vol met moeilijk te onderscheiden lokale varianten. Misschien had Regan in 1905 wel een vooruitziende toen hij besloot de hele helleri-groep, op callolepis na, onder één soort onder te brengen, nml. C.aureus. Aangevuld met de rivier van herkomst heb je op deze manier 'n redelijk werkend systeem. Maar inmiddels is de helleri-groep weer uitgewaaierd naar 5 soorten, nml T. aureus, T. callolepis, T. maculipinnis, T. socolofi en T. helleri. en zullen we het wat de Mixteco's betreft  nog even met de aanduiding “spec.”moeten doen. Juan Artigas is ermee bezig en in zijn laatste commentaar hierover lijkt het erop dat het T. maculipinis gaat worden. Wordt vervolgd...

Herkomst: 
Mexico
Verspreiding: 

In de coatzacoalcas worden (even afgezien van callolepis, die duidelijk afwijkt) drie hoofdtypes onderscheiden:

 

  • Mixteco Gold Komt in de traag stromende benedenstromen en overstromingsgebieden van de Coatzacoalcos voor. Hij verliest nogal eens zijn kleur maar behoud altijd zijn gouden kieuwdeksels.

  • Mixteco Green zoekt het hogerop in de rivieren die van het Chimalapas rainforest hoogland afkomen zoals de Rio Uxpanapa. Deze vis is te herkennen aan de op rijen liggende groene punten.

  • Mixteco Blue zit hier tussenin. Hij is ondermeer gevonden in de Rio Malatengo, Sarabia, Tortuguero Juniapan en de Jaltepec. Mixteco Blue en onderscheid zich door de grotere hoeveelheid Rood. (heel logisch;)

 

Zoals gezegd, zijn dit slechts hoofdtypes. Het is inmiddels wel duidelijk dat scheidslijnen niet zo gemakkelijk te trekken zijn en dat er waarschijnlijk talrijke variaties op deze drie hoofdthema's bestaan.

Gedrag: 

Er is mij geen informatie bekent waaruit zou blijken dat de Mixteco's zich anders zouden gedragen dan de overige Thorichthyssen.

Voedsel: 

Idem als andere Thorichthys. Carnivoor, Bentisch

Kweek: 

Er wordt momenteel in Europa moeite gedaan de verschillende varianten voor de liefhebberij te bewaren. In Duitsland en Frankrijk is het inmiddels gelukt nesten groot te brengen en daarbij hebben zich voor zover bekent geen noemenswaardige problemen voorgedaan alhoewel in een enkel geval de geslachtsverhouding niet in balans schijnt te zijn.

Aquarium: 

De vissen zijn (net als de rest van de helleri-groep) gevoelig voor slecht water.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit het minst geld voor de Mixteco Gold en het meest voor de Mixteco Green. Maar dit is puur op grond van de habitatverschillen en is verder niet gestaafd.

Stoplicht: 
Oranje
Herkomstgebied: