Het geslacht Paraneetroplus. De corrienteras van Mexico

Een van de wonderbaarlijkste aanpassingen die we in de natuur kunnen tegenkomen heeft betrekking op het geslacht Paraneetroplus. De daartoe behorende soorten zijn kennelijk alleen maar tot ontwikkeling gekomen om een leven lang op te kunnen zwemmen tegen de sterke stroming die kenmerkend is voor de rivieren die door het tropische regenwoud van Mexico stromen. In de loop van duizenden jaren werd de morfologie van deze cichliden meer en meer in overeenstemming gebracht met de eisen die worden gesteld aan vissen die hun leven willen doorbrengen in een omgeving die zo veeleisend is als die waarin deze dieren leven. En dat vanaf de dag waarop zij geboren zijn. In dit artikel presenteer ik een overzicht van de vier soorten die als regel geacht worden tot dit geslacht te behoren en besteed ik aandacht aan de taxonomie, de fylogenie, de verspreiding, de biologie en de eisen die de vertegenwoordigers ervan stellen aan hun verzorging in een aquarium. Ik hoop dat ik daarmee enige belangstelling op kan wekken voor deze levende natuurwonderen.

Het geslacht Paraneetroplus

Vroeg in de twintigste eeuw stelde Regan (1905:436) het geslacht Paraneetroplus op en daarbij wees hij op de kenmerken aan de hand waarvan dat kan worden onderscheiden, te weten de vorm van de tanden, breed en samengedrukt of puntig en rond. 

Het volledige artikel is te lezen als u bent ingelogd.

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: