Biotopen Tanganjika

De cichliden van het Tanganjikameer kunnen we vinden in een grote verscheidenheid van biotopen. Zowel bij het kiezen van de inrichting van de bak, als het kiezen van medebewoners dient rekening gehouden te worden met de specifieke biotoop waarin een soort gevonden wordt in het meer.

In deze afdeling een korte beschrijving en afbeeldingen van de diverse biotopen, voorbeelden van vissoorten die in deze biotopen gevonden worden en tips voor de inrichting van het aquarium.

De brandingsbiotoop

De ondiepe rots biotoop

De overgangs biotoop

De zand biotoop

De diepwater biotoop

De open water biotoop

De modder biotoop

Het slakkenhuiskerkhof

Foto: Jennifer O. Reynolds

Herkomstgebied: 
Type: