Biotopen Tanganjika

De cichliden van het Tanganjikameer kunnen we vinden in een grote verscheidenheid van biotopen. Zowel bij het kiezen van de inrichting van de bak, als het kiezen van medebewoners dient rekening gehouden te worden met de specifieke biotoop waarin een soort gevonden wordt in het meer.

In deze afdeling een korte beschrijving en afbeeldingen van de diverse biotopen, voorbeelden van vissoorten die in deze biotopen gevonden worden en tips voor de inrichting van het aquarium.

De brandingsbiotoop
De ondiepe rots biotoop
De overgangs biotoop
De zand biotoop
De diepwater biotoop
De open water biotoop
De modder biotoop
Het slakkenhuiskerkhof

Foto: Jennifer O. Reynolds

Herkomstgebied: 
Type: