Tanganjika

Aquarium van Thijs Janzen

Met dit aquarium probeer ik de brandingsbiotoop van het Tanganjikameer na te bootsen. Mede daarom heb ik er voor gekozen om flink veel stroming te creeeren, wat zorgt voor een gezonde algengroei.
Het visbestand in dit aquarium is deels experimenteel en dient dan ook niet als voorbeeld of...

lees meer

Opthalmotilapia nasuta (POLL 1962)

Lid van de vedervinnigen, duidelijk te herkennen aan de lange ventrale vinnen bij het mannetje. Makkelijk te onderscheiden van de andere Opthalmotilapia soorten door zijn kenmerkende `neus´. Er zijn verschillende kleurvarianten, afkomstig van verschillende type locaties. Bij de meeste...

lees meer

Aquarium van Patrick van Putten

Ik had eerder Malawi cichliden maar wou toch meer een andere weg op en heb toen gekozen voor Tanganjika. Het gedrag van deze kleine maar toch hele mooie vissen spreekt me erg aan.

De openwater biotoop

De openwaterbiotoop is een beetje een onduidelijke biotoop. Open water vinden we immers overal, ook vlak bij de kust. Toch zijn er een aantal soorten die we eigenlijk alleen in de open water kolom boven het substraat vinden. In tegenstelling echter tot de broertjes en zusjes soorten uit het Victoria... lees meer

De diepwater biotoop

Tekst: Thijs Janzen De diepe wateren van het Tanganjikameer zijn nog relatief onbekend terrein en in tegenstelling tot de makkelijk begaanbare kustwateren ook niet vaak bezocht. Door de grote diepte is deze zone moeilijk te bereiken door duikers, en ook het gebrek aan licht maakt het lastig om deze... lees meer

De overgangs biotoop

Tekst: Thijs Janzen De overgangsbiotoop bevind zich net wat dieper dan de ondiepe rots biotoop en kenmerkt zich door een duidelijke overgang van een "rotsvlakte" naar een "zandvlakte". Hier vinden we bewoners terug die minder rotsgebonden zijn dan de bewoners van de ondiepwater rotsbiotoop en ook be... lees meer

De ondiepe rots biotoop

Tekst: Thijs Janzen - Foto's Jennifer O. Reynolds Hoewel deze biotoop erg lijkt op de brandingsbiotoop, zijn de bewoners minder aangepast aan de wilde water bewegingen, maar profiteren ze nog wel steeds van de hoge hoeveelheid... lees meer

Het Slakkenhuiskerkhof

Tekst: Thijs Janzen Het slakkenhuiskerkhof bestaat voornamelijk uit slakkenhuizen van de slak Neothauma tanganicense. Door de stroming en de zwaartekracht verzamelen grote aantallen slakkenhuizen zich in gigantische schelpenbedden. Door de hoge hardheid van het water lost de kalk van de schelpen ook... lees meer

De brandingsbiotoop

Tekst: Thijs Janzen De brandingsbiotoop kenmerkt zich door zijn heftige waterbeweging en lage waterstand. Ten gevolge hiervan zijn de bewoners van dit biotoop tot in den extreme aangepast aan dez omstandigheden. De meest bekende bewoners van deze ondiepe wateren zijn de goby cichliden, waaronder we... lees meer

Pagina's