Overzicht NVC pagina's

Facebook

Johan Verheesen Facebook-coördinator

Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende... lees meer

Redactie NVCweb

Johan Verheesen   Coördinator  NVCweb   Rene Beerlink Kernteam NVCweb.   Bovenstaande  heren vormen het kernteam van NVCweb. Daarnaast hebben wij een aantal mensen bereid gevonden om regelmatig nieuwe inhoud aan te leveren. Dit zijn:   Voor Afrika: Vacature Voor... lees meer

Commissie bijeenkomsten

Beursmeester Coördinator bijeenkomsten Vacant  

Redactie Cichlidae

Martin Geerts Hoofdredacteur   Ad Konings Layout   Thijs janzen redactielid    

Cichlidae

Er wordt weleens gezegd dat de meeste cichlidenliefhebbers lid zijn van de NVC vanwege het periodiek "Cichlidae". Of dat nou klopt of niet, het geeft in ieder geval aan dat dit blad een belangrijke positie inneemt tussen de diverse activiteiten van de vereniging. Cichlidae is een blad waar vele... lees meer

Statuten

NAAM Artikel 1: De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN CICHLIDENLIEFHEBBERS, verkorte naam: NVC.   ZETEL EN DUUR Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Utrecht; zij is opgericht op twee en twintig februari negentienhonderd vijf en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.... lees meer

Over de NVC

Op 22 februari 1975 werd de NVC opgericht door een aantal enthousiaste cichlidenliefhebbers. Voordien werd aan deze tak van de aquariumliefhebberij maar mondjesmaat aandacht besteed in tijdschriften en bij verenigingen. Dat aan een dergelijke vereniging behoefte bestond bleek wel uit het feit dat... lees meer

Blauwalg vs. groene alg

Blauwalg vs. groene alg - over evenwichten in algenpopulaties Melchior de Bruin Samenvatting Al decennia lang teistert blauwalg vele aquariumliefhebbers. Soms is het een tijdelijk ongemak, maar regelmatig vormt blauwalg een langdurig probleem in aquaria. Er is al veel geschreven over het bestrijden... lees meer

Wijzigingen (ook voor e-mail) en op...

Indien je je adresgegevens wilt wijzigen, kun je onderstaand formulier gebruiken. Denk ook om het opgeven van wijzigingen in je e-mail adres. Dat is nodig voor de verzending van de NVC Nieuwsbrief. Als je je lidmaatschap wil opzeggen kun je een apart bericht (brief of e-mail) sturen naar de... lees meer

Pagina's