Aquarium Michel Keijman 1

Biotoop: 
Algemeen: 

Michel laat zien hoe je op een eenvoudige en natuurgetrouwe wijze een klein aquarium in een West-Afrika biotoop verandert.

Inrichting: 

Voor de bodem wordt zand gebruikt in combinatie met diverse formaten grove kiezels. Daarnaast zie je vooral het gebruik van wortelhout, takken en maaskeien. Voor de beplanting wordt vooral gebruik gemaakt van de in Centraal- en West-Afrika voorkomende  Anubias-soorten. Deze komen daar voornamelijk voor in stroompjes en rivieren.

Techniek: 

De filtering en sterkte van de pomp is vooral afhankelijk van welke vissen je gaat houden. Ga je voor bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de soort Steatocranus, die vrijwel alleen maar voorkomen in die delen waar een matige tot sterke stroming heerst, dan zal je hiervoor een sterkere pomp moeten plaatsen om zo de nodige stroom te genereren. Wanneer je denkt aan vertegenwoordigers uit geslachten als Parananochromis, Nanochromis of Pelvicachromis, die vrijwel alleen maar voorkomen in oeverbereiken waar weinig tot geen stroming staat, dan volstaat een kleiner binnenfilter.

 

De verlichting kan eenvoudig en gedempt zijn.