Myaka myaka TREWAVAS, 1972

Tekst: Johan Verheesen Foto: Michael Negrini
Etymologie: 

Het tautoniem Myaka myaka komt van de eerste helft van de benaming die door de lokale bevolking (Barombi) gebruikt wordt voor deze cichlideMyakamyaka. De y dient uitgesproken te worden als een medeklinker. 

 

Referentie: 

Trewavas, Ethelwynn & J. Green & S. A. Corbet. 1972. "Ecological studies on crater lakes in West Cameroon. Fishes of Barombi Mbo". Journal of Zoology, London. (no. 167); pp. 41-95 

Literatuur: 

Trewavas, Ethelwynn & J. Green & S. A. Corbet. 1972. "Ecological studies on crater lakes in West Cameroon. Fishes of Barombi Mbo". Journal of Zoology, London. (no. 167); pp. 41-95 

https://www.iucnredlist.org/species/14034/4385592

Fishbase.org

Cichlidae.com

Beschrijving: 

Myaka myaka is een cichlide uit een monotypisch geslacht. De kleur van het lichaam is in de basis water- of groenachtig grijs. Mannetjes in broedkleuren zijn deels zwart gekleurd. Met een lengte van 6 á 7 cm is het een kleinblijvende vis. De bek is sterk naar boven gericht, de tanden van de buitenste rij van de kaak zijn verminderd en er zijn er maar weinig, de binnenste rij tanden zijn minuscuul tricuspide. De onderstaande fargynale kaken zijn duidelijk langer dan breed. Het zijn zeer wendbare visjes. 

Myaka myaka wordt ernstig bedreigd door zowel natuurlijke als menselijke invloeden. Natuurlijke invloeden zoals de mogelijkheid op vulcanische activiteit en menselijke invloeden door landbouw en visteelt, houtkap, verontreiniging door land- en bosbouw en door toerisme.

Herkomst: 
Kameroen
Verspreiding: 

Myaka myaka is endemisch voor het kratermeer Barombi-Mbo in West-Kameroen net als de overige tien soorten cichliden die daar voorkomen. Zij houdt zich op in het open water in de diepere delen van het meer.

Gedrag: 

Het gedrag is typisch dat van Tilapiine cichliden en lijkt op dat van menig Sarotherodon (Michael Negrini). Myaka myaka kunnen onderling zeer agressief zijn. 

Voedsel: 

Myaka myaka leeft op fytoplankton en kleine insecten. 

Kweek: 

Tijdens het regenseizoen waagt Myaka myaka zich in de meer ondiepe gedeelten van het meer om te paaien. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het een ovofiele muilbroeder. Mannen bezetten in de paaitijd een territorium van zo'n 50 cm en het is vaak mogelijk om grote aantallen mannetjes in een beperkt gebied te vinden. Er is niet zoveel bekend over het kweken van deze vis in het aquarium. Michael Negrini heeft ze enkele jaren verzorgd, en hij weet te vertellen dat ze erg actief zijn en de mannetjes continu bezig zijn met aanbaltsen van de vrouwtjes. Het heeft bij hem echter nooit geleid tot nageslacht. 

Aquarium: 

Over het houden van deze vis in het aquarium is niet veel bekend. Vanwege de agressiviteit die deze vis aan de hand kan leggen, schijnt het raadzaam te zijn ze voldoende ruimte te geven. Een aquarium met een inhoud van 450 liter is aan te raden. 

Stoplicht: 
Oranje
Herkomstgebied: