Awaous lateristriga (Duméril, 1861)

Tekst & Foto: M.C.W. Keijman
Algemeen
Awaous lateristriga is een zoetwatergrondel, die in zowel brakwaterzones - dus vaak in de mondingsbereiken van rivieren leeft, maar ook diep landinwaarts. Deze grondel behoort tot de familie Gobiidae, en specifiek tot het geslacht Awaous. De verspreiding van het geslacht Awaous ligt in zowel Afrika als in midden en zuid Amerika - dus zeer wijd verspreidt. Awaous lateristriga bereikt een maximale lengte van 15 cm en wordt in de aquarium speciaalzaak slechts zeer zelden aangeboden.

Verzorging
Deze soort die in zijn natuurlijke leefgebied hoofdzakelijk daar voorkomt waar het water stroomt. Het biotoop van deze soort bestaat veelal uit een zanderige met stenen bedekte bodem, waar deze zich bij gevaar bliksemsnel ingraaft en hij voor zijn vijand niet meer te zien is. Het is dus aan te raden om deze soort in een aquarium te verzorgen die een dikke zanderige bodem heeft, zodat deze zich bij gevaar kan ingraven. Het is wel zaak om deze soort in het voorste deel van het aquarium zwemruimte te geven - hou de zijde bij de voorruit open om zwemruimte te creëren. Over het voedsel voor Awaous lateristriga kan ik zeggen dat deze bij mij veel van het aangeboden voedsel tot zich namen. Denk hierbij aan droogvoer in de vorm van vlokken, grote artemia, mysis en muggenlarven.

Geschikt als bijvis...
Awaous lateristriga kan het beste bij groter worden cichliden gehouden worden. MIjn ervaringen met deze soort zijn van dien aard dat gerust gesteld kan worden dat cichlidensoorten deze vis niets doen. Qua gedrag - is een aanwezige, zwemlustige soort. Het is dus aan te raden deze soort niet bij te kleine soorten te houden.
Verspreiding
alt

Herkomstgebied: 
Type: