Op zoek naar bijzondere cichliden in Zambia — Deel 1

In Cichlidae (37-2) heb ik een artikel gepubliceerd dat was gewijd aan de nieuwe Orthochromis-soort die ik had aangetroffen in de Sonjo, een Tanzaniaanse rivier. Bij die gelegenheid heb ik ook laten weten dat de Duitse wetenschapper Ulrich Schliewen mij had geattendeerd op het bestaan van een erg bruikbare website en dat ik daarop de op deze vis betrekking hebbende informatie heb aangetroffen, tezamen met diverse andere vindplaatsen van bekende, maar ook onbekende Orthochromissen. Enkele van die locaties liggen in Zambia en wel in de bovenstroom van de Congo. Uit mijn eerdere artikel blijkt bovendien dat ik inmiddels flink in de ban ben geraakt van het geslacht Orthochromis, zodat ik vol ongeduld heb zitten wachten op het droge seizoen van 2011. Ik wilde tijdens die maanden een bezoek brengen aan noordwestelijk Zambia en dat vertelde ik dan ook aan Ulrich Schliewen. Een week later stelde die voor om die reis gezamenlijk te maken. Ulrich is erg geïnteresseerd in de evolutie van de cichliden van het Tanganjikameer en vooral in de rol die de reofiele soorten daarin hebben gespeeld. Hij had ook gehoord dat er in het door ons te bezoeken gebied, naast de grondelcichliden die ik daar wilde vangen, meerdere wetenschappelijk nog onbekende cichliden moesten voorkomen. Voor mij stond meteen vast dat dit een fantastische expeditie zou worden. Ik heb Ulrich dan ook diezelfde dag nog teruggemaild en hem medegedeeld dat hij erg welkom was. In dit artikel doe ik verslag van de ervaringen die wij in het veld hebben opgedaan en ik hoop later nog eens terug te komen op de belevenissen met de vissen die ik van die reis heb meegebracht en die thans in mijn aquaria zwemmen.

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: