De Parananochromis-soorten van Kameroen

Van veel cichliden uit westelijk en centraal Afrika kan gezegd worden dat zij aquaristisch niet of nauwelijks bekend zijn. Dat is met name het geval met de vertegenwoordigers van het geslacht Parananochromis.. Voor de redelijk klein blijvende soorten daarvan, die voorkomen in landen zoals Kameroen, Gabon en Congo, geldt dit zeer zeker! Van de acht soorten die tot dusver beschreven werden komen er vier voor in Kameroen en wel in het zuidelijk deel van dit immens grote land, alwaar een enorme diversiteit aan vissoorten kan worden aangetroffen. Dit gebied maakt deel uit van de visprovincie die doorgaans wordt aangeduid als “Lower Guinea” en in dit artikel wil ik aandacht besteden aan de vier in Kameroen voorkomende Parananochromis- soorten en zal ik de biotopen waarin ik de vertegenwoordigers daarvan gevangen heb in het kort voorstellen. 

Hoe kwam het tot Parananochromis

In 1987 stelde de Engelse ichthyoloog Peter Humphry Greenwood het geslacht Parananochromis op ten behoeve van drie soorten, te weten caudifasciatus, longirostris en gabonicus. Het ging daarbij om cichliden die vóór dat jaar waren ondergebracht in het veelomvattende genus Pelmatochromis. Parananochromis onderscheidt zich van de andere in Lower Guinea voorkomende Chromidotilapiine geslachten, zoals Thysochromis, Chromidotilapia, Pelvicachromis en Benitochromis onder meer door het bezit van twaalf rijen schubben op de staartwortel. 

Het hele artikel is te lezen als u bent ingelogd

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: