Enkele zelden verzorgde West- en Centraal-Afrikaanse cichliden

Ofschoon de West-Afrikaanse cichliden recentelijk steeds meer aan populariteit winnen, zijn er toch nog verschillende soorten die de hobby maar niet kunnen bereiken. Of dit nu ligt aan het feit dat deze soorten qua vorm, kleur of gedrag afwijken van de meer bekende soorten zoals de “kersenbuikcichlide”,  die tot het geslacht Pelvicachromis behoort, is mij niet bekend. Misschien ligt het wel aan het feit dat de beschikbaarheid van sommige van deze cichliden doorgaans te wensen overlaat. Het gaat dan om soorten die voorkomen op plaatsen die extreem moeilijk bereikbaar zijn of die getroffen zijn door oorlogsgeweld. Het is dan ook dankzij fanatieke aquarianen of ichthyologen dat dergelijke soorten ontdekt en meegenomen worden naar westerse landen. Over enkele van deze cichliden gaat dit bericht. Ik zal daarin aandacht besteden aan hun verspreidingsgebied, hun specifieke biotoop en hun gedrag in het aquarium. Door het verstrekken van deze informatie hoop ik deze vissen in kringen van aquariumhouders meer bekendheid te geven. 

Leefgebieden 

Allereerst wil ik iets dieper ingaan op de bereikbaarheid van de leefgebieden van deze West Afrikaanse cichliden. Zoals iedereen weet is het Afrikaanse continent op een aantal essentiële terreinen onderontwikkeld. Een van deze terreinen is de veelal gebrekkige infrastructuur. Het is algemeen bekend dat in veel Afrikaanse landen, in het bijzonder die van West-Afrika, het wegennet zeer erbarmelijk is. 

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: