Zuinig zijn op wat we nu nog beschikbaar hebben !!


Tekst en foto's: M.C.W. Keijman, 

alt
Afbeelding 1, Hemichromis sp. Guinea 1

Dit artikel is tot stand gekomen omdat ik mij steeds meer zorgen maak over de in de aquaristiek voorhanden zijnde vissoorten. En dan met name die soorten die uit Afrika, en specifiek uit west en centraal Afrika komen. Waarom maak ik mij daar zorgen over, zal de lezer dezes denken? Wel nu, in west en centraal Afrika woeden al decennia lang stammenoorlogen, die zelfs tot complete burgeroorlogen in een aantal van deze landen hebben geleid. Denk hierbij maar aan landen als DRC ( Democratische Republiek Kongo), Liberia, Sierra Leone, Ivoorkust en sinds vorig jaar is daar Guinee bijgekomen. Deze burgeroorlogen hebben er in laatst genoemde landen veelal tot geleid dat het gehele land werd ontregeld in zijn doen en laten. En leidde er vaak toe dat de toch al straatarme bevolking het nog slechter kreeg, dan dat deze het al hadden. In de landen waar een dergelijk conflict heerst(te), is (was) het vaak zo dat hierdoor de buitenlandse in- en export volledig ineenstortte. En waar komen onze vissen nu om de hoek kijken? Juist, bij de export van deze vissen loopt het dus vaak mis. De toch al arme visser krijgen niet of nauwelijks nog de gelegenheid om aquaristische vissen te exporteren naar landen die deze graag willen hebben. De export, en dus import van aquariumvissen stokt vanuit verschillende landen waar zich een conflict bevindt, of wordt veelal dermate bemoeilijkt dat deze vissen niet eens tot aan de luchthaven komen om van daaruit weer verder getransporteerd te worden.

Wij aquarianen, moeten er dus voor zorgen dat de op dit moment voorhanden zijnde vissoorten die uit probleemgebieden komen, behouden worden voor onze hobby! Een bijkomend feit is de snel toenemende bewustwording bij diverse regeringen, dat het soms niet verantwoord meer is (wat afhankelijk is van de aanwezige populaties) om ongecontroleerd vissen uit het desbetreffende land te exporteren naar alle delen van de wereld. Een zeer goed voorbeeld van een regering die hier een halt/streng toezicht toe geroepen heeft is Brazilië. Vanuit Brazilië wordt door de IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renovçveis) zeer streng toegezien op het handhaven van de afgeroepen regels voor wat betreft de uitvoer van bepaalde aquariumvissen.

Kortom als wij in de toekomst nog willen genieten van soorten als Pelvicachromis taeniatus, Heterochromis multidens of de zeer recentelijk pas beschreven Enigmatochromis lucanusi, dan is er een taak voor ons hobbyisten weggelegd om in ieder geval zeer zuinig te zijn op de huidige in onze hobby aanwezige soorten!

Herkomstgebied: