Het inrichten van een Afrika biotoop aquarium - deel 1

   Tekst en Foto's: M.C.W. Keijman
Iedere aquariaan schept er genoegen in om te genieten van zijn aquarium en de daarin levende vissen. Bijkomend effect is, dat het aquarium waarin deze vissen leven, veelal in de huiskamer staat , en vaak ook nog eens als blikvanger dient. Des te belangrijker is het, dat niet alleen de ombouw van het desbetreffende aquarium mooi moet zijn en een geheel moet vormen met de omgeving waarin deze staat, maar dat ook de inrichting van deze mooi moet zijn. En het mooist is het natuurlijk als de inrichting natuurgetrouw is nagebootst. En juist hierbij gaat het bij veel aquarianen mis! En op zich is dit niet zo verwonderlijk, want wie weet nu hoe het er in de natuur daadwerkelijk uitziet. In dit artikel wil ik dieper ingaan over hoe het er in de natuur uitziet, en hoe wij dit thuis zo goed en zo kwaad als het gaat na kunnen bootsen. 
alt
Afbeelding 1 Voorbeeld van een hoofdrivier alt
Afbeelding 2 Voorbeeld van een oerwoudstroompje alt
Afbeelding 3 Voorbeeld van een snelstromende rivier

Om dit zo goed als mogelijk is weer te geven, is het denk ik belangrijk om eerst duidelijkheid te verschaffen wat er allemaal speelt als je je gaat afvragen hoe je een biotoopgerecht Afrika aquarium wil gaan inrichten. 
Hoe groot is mijn aquarium, en wat kan ik daar mee ?


Alvorens je je gaat afvragen hoe je je aquarium wil gaan inrichten, is het belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn met jouw specifieke aquarium. Als eerste moet je kijken hoe groot jouw aquarium is. Hoelang, breed en hoog is het aquarium waar jij je Afrikaanse cichliden in wil gaan verzorgen. Als je bijvoorbeeld een aquarium hebt die een kantlengte heeft van 60 tot 80 cm met een diepte en hoogte van ca. 50 cm, dan vallen direct de groter worden soorten al af. Je kunt je dan het beste oriënteren op soorten uit geslachten als Nanochromis, Parananochromis, Pseudocrenilabrus, Pelvicachromis, Steatocranus of Teleogramma die allen redelijk klein blijven.

alt
Afbeelding 4 Teleogramma brichardi ( U.Werner)

Maar heb je een aquarium van 1,50 m of langer, de ook nog eens een breedte en hoogte heeft van 60 cm of meer, dan kun je soorten uit geslachten als Benitochromis, Hemichromis, Pelmatochromis, Sarotherodon of Tilapia gaan verzorgen. Want soorten uit deze geslachten hebben simpelweg meer zwemruimte nodig dan de gemiddelde klein blijvende cichlide uit Afrika.
Uit welk Afrikaans land wil ik vissen gaan houden?
Omdat de vissen die wij verzorgen uit het continent Afrika komen, valt er nog al wat te kiezen uit de landen waar deze in voor komen. Om een idee te geven: De verspreiding van de Afrikaanse cichliden kent een zeer groot gebied. Het uiterst westelijke verspreidingsgebied ligt in Senegal, het uiterst oostelijke verspreidingsgebied ligt in Egypte, welke tevens het noordelijkst gelegen verspreidingsgebied is. En alle landen die ten zuiden liggen van deze 3 uitersten verspreidingsgebieden tot aan zuid Afrika toe behelst het gehele gebied waar de cichliden van Afrika voorkomen. Hieruit blijkt duidelijk hoe groot dit gebied wel niet is. Navenant groot is ook de diversiteit van de cichliden die in dit enorme verspreidingsgebied voorkomen. het is wel degelijk van belang dat je je voorafgaand aan het inrichten van een aquarium waarin Afrikaanse cichliden gehouden moeten gaan worden afvraagt, uit welke land deze vandaan gaan komen! altAfbeelding 5 Overzichtskaart van Afrika - de verschillende herkomstlanden van cichliden
Wil ik planten in mijn aquarium hebben?
  Als je dan weet uit welk land de cichliden komen, die je wil gaan verzorgen, dan komt volgende vraag om de hoek: Wil ik planten in mijn aquarium houden? Dus alvorens je over gaat tot het kiezen van bepaalde vissoorten, moet je eerst weten of je planten wilt hebben in je aquarium. Als je dit weet, kun je pas gaan kijken welke vissoorten je wil gaan houden. Nu zijn er een groot aantal Afrikaanse cichlidensoorten die veel plantaardige kost tot zich nemen. Tilapia soorten zijn hier bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Dus ook met dit gegeven moet je rekening houden!
alt
Afbeelding 6 Anubias, zoals ze in het wild groeien
alt
Afbeelding 7 Nympheas (lelies) in een traag stromend riviertje
alt
Afbeelding 8 Vallisneria velden in de overbereiken 
Wat voor een soort biotoop wil ik nabootsen?
Een volgende keus die je moet gaan maken, is wat voor een soort biotoop wil je gaa nabootsen. Hieraan hangt veelal ook direct de keuze vast van de soorten die je kunt  gaan verzorgen. Het zit namelijk zo: Elke vissoort komt over het algemeen voor in een specifiek deel van een rivier. Zo heb je soorten die alleen in de stromingsrijkere delen van een rivier voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vertegenwoordigers uit geslachten als Gobiocichla of Steatocranus, die vrijwel alleen maar voorkomen in die delen waar een matige tot sterke stroming heerst. Of denk aan vertegenwoordigers uit geslachten als Parananochromis, Nanochromis of Pelvicachromis, die vrijwel alleen maar voorkomen in overbereiken waar weinig tot geen stroming staat. Maar je hebt ook nog de soorten uit het geslacht Tilapia, die je weer in zowel stromingsrijke als stilstaande delen van een rivier tegenkomt. Waar je vervolgens ook weer rekening mee moet houden is, dat de soorten die je wil gaan verzorgen soorten zijn die overwegend in de hoofdrivieren dan wel de kleine toelopers hiervan leven. Allemaal zaken die meespelen in het maken van je keuze voor wat betreft de soort(en) die je wil gaan verzorgen in jou aquarium.Wat voor een soort vissen wil ik gaan verzorgen?
  Als je na het bepalen de eerder genoemde zaken tot een keuze bent gekomen, kun je je verder gaan verdiepen in wat voor een soort cichliden je wilt gaan vezorgen. Wil je groot wordende soorten of juist klein blijvende soorten en verzorgen. Want elke soort heeft weer haar eigen specifieke eisen qua verzorging of biotoop, of kan bijvoorbeeld weer niet met de een of andere soort samen gehouden worden. Dit zijn wederom elementaire zaken om uit te zoeken die je als het ware op je eisenlijstje moet zetten. 

Het eisenlijstje komt in het kort neer op onderstaande opsomming:

Hoe groot is mijn aquarium? klein of groot
Uit welk Afrikaans land wil ik vissen gaan houden? bijvoorbeeld uit Guinee of Tanzania
Wil ik planten in mijn aquarium hebben? ja of nee
Wat voor een soort biotoop wil ik nabootsen? overbiotoop of grote rivier
Wat voor soort vissen wil ik gaan verzorgen? rovers of planteneters

Als je voor jezelf duidelijkheid hebt op deze vragen kun je eigenlijk pas aan de gang met het bepalen van hoe de inrichting van jou specifieke biotoop aquarium eruit moet gaan zien!     Einde deel 1       

   

Herkomstgebied: 
Type: