Hypselecara coryphaenoides

Etymologie: 

Hypselos vanuit het Griekse "hoog" en acara, een algemene benaming voor cichliden. 

Referentie: 

Kullander, S.O., 2003. Cichlidae (Cichlids). p. 605-654. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil. (Ref. 36377)

Cichlid News Magazine Jan-98 pp. 6-15 (Lee Newman)

 

Beschrijving: 

Hypselecara coryphaenoides vormt met Hypselecara temporalis het door Kullander geclassificeerde geslacht (1986). Reeds in 1840  werd deze soort door Heckel beschreven als Heros coryphaenoides. Beide soorten kennen dan ook een lange taxonomische geschiedenis, waar veel van de grote namen uit het verleden een rol in hebben gespeeld. (Günther, Heckel, Jardine, Ahl, Steindachner, Boulanger, Fernández-Yépez, Reis en Kullander)

Van de beide soorten wordt de temporalis verreweg het meest gehouden binnen de hobby. Dit wil zeker niet zeggen dat de Hypselecara coryphaenoides zeldzaam is. De temporalis is van de twee namelijk degene die het meest vergeeflijk is met betrekking tot de waterwaarden. Hypselecara coryphaenoides komt voor in warme zwartwater rivieren met een lage pH en zeer zacht water. 

Afhankelijk van de stemming van de vis is deze donker van kleur (rood/bruin tot zwart) en zal uitgroeien tot zo'n 25-35 cm.

Herkomst: 
Brazilië, Colombia, Venezuela
Verspreiding: 

Hypselecara coryphaenoides komt voor in de langzaam stromende zwartwater rivieren in het Amazone-, Rio Negro-  en Rio Orinoco stroomgebied.

Gedrag: 

Het zwemgedrag is rustig en medebewoners worden, met uitzondering van de broedperiode, over het algemeen met rust gelaten. Onderling kunnen de vissen echter behoorlijk aggresief zijn.

Voedsel: 

Hypselecara coryphaenoides in een omnivore vis die zich in de natuur voedt met ongewervelden en algen. In het aquarium is het een makkelijke kostganger. Alle soorten droog- en diepvriesvoer worden gegeten.

Kweek: 

Hypselecara coryphaenoides is een bi-parentale substraatlegger. Zodra een goed te verdedigen plek door een paartje is gevonden wordt hier afgezet. Zo'n 300 tot 500 eieren zullen na 2-3 dagen uitkomen. Dit is mede afhankelijk van de temperatuur. Een dag of 5 later zal een wolk vrijzwemmers onder begeleiding van de ouders door de bak zwemmen. Bij afwisselend en voldoende voeren en met regelmatige waterwissels zullen de jongen snel groeien.

Aquarium: 

Gezien de afmetingen van de vis is een groot aquarium vanaf 1.80x60x60 cm gewenst. De grootte is uiteraard ook  afhankelijk van het overige visbestand. De vissen dienen in zacht tot zeer zacht water te worden gehouden met een pH tussen de 3.5 en 6.5. De temperatuur van de bak bij voorkeur op zo'n 28-31 ºC houden.

Stoplicht: 
Oranje
Herkomstgebied: