Enigmatochromis lucanusi een nieuwe cichlide uit Guinea

Toen ik mij wat meer ging interesseren voor de cichliden van West-Afrika, kwam ik in contact met enkele Franse vrienden die zich met dezelfde vissen bezighielden en die mij, in oktober 2008, een paar aardig uitziende cichliden deden toekomen. Het ging daarbij om vertegenwoordigers van een soort die op dat moment nog niet was voorzien van een wetenschappelijke naam, maar die inmiddels door Anton Lamboj werd beschreven als Enigmatochromis lucanusi. Voor het bezit van deze kleine cichliden ben ik dank verschuldigd aan Jérome Scuiller, een Fransman die ik tijdens verschillende bijeenkomsten van de Franse cichlidenvereniging (AFC) heb ontmoet en met wie ik vriendschap heb gesloten. Op deze plaats wil ik hem nogmaals danken voor zijn genereuze gebaar. De vissen als zodanig „pasten“ goed in mijn aquariumkelder, aangezien ik daarin meerdere kleine aquaria heb opgesteld. Daarin kan ik vertegenwoordigers van klein blijvende soorten, zoals E. lucanusi, onderbrengen zonder hen in vreemd gezelschap te moeten brengen. Ik kan hen daarin zelfs tot voortplanting brengen. 

Het gehele artikel is te lezen als u ingelogd bent

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: