Overzicht NVC pagina's

Fiebo Wierda

Penningmeester Ledenadministratie Waarnemend beursmeester Aanspreekpunt adverteerders Aanspreekpunt standhouders Aanspreekpunt beursteam

Tom Evertsen

Secretaris

Johan Verheesen

Coördinator  NVCweb Coördinator  NVC Facebookpagina Inlogproblemen NVCweb

Rene Beerlink

Kernteam NVCweb

Visbeursreglement

Reglement voor de visbeurs van de NVC versie 12 2017 Tijdens de bijeenkomsten van de NVC en op de Nationale CichlidenDag wordt de gelegenheid geboden om vissen en artikelen die met de liefhebberij te maken hebben te kopen of te verkopen. Dit vindt plaats onder de primaire verantwoordelijkheid... lees meer

Positieflijst voor cichliden?

In juni 2013 heeft de Rijksoverheid de positieflijst voor zoogdieren gepresenteerd. Daarop staan alle zoogdieren die door liefhebbers mogen worden gehouden. Alle niet daarop vermelde soorten zijn dus verboden. Beperkingen voor de (dieren)liefhebberij zijn al heel lang aan de orde. De NVC is daar al... lees meer

Facebook

Johan Verheesen Facebook-coördinator

Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende... lees meer

Redactie NVCweb

Johan Verheesen   Coördinator  NVCweb   Rene Beerlink Kernteam NVCweb.   Bovenstaande  heren vormen het kernteam van NVCweb. Daarnaast hebben wij een aantal mensen bereid gevonden om regelmatig nieuwe inhoud aan te leveren. Dit zijn:   Voor Afrika: Vacature Voor... lees meer

Commissie bijeenkomsten

Beursmeester Coördinator bijeenkomsten Vacant  

Pagina's