NVC pagina

Overzicht NVC pagina's

Historie van lezingen gehouden bij...

In de inmiddels meer dan 40 jaar dat de NVC bestaat zijn er tijdens de bijeenkomsten, congressen en Nationale Cichliden Dagen, al behoorlijk wat lezingen gegeven. In de bijgevoegde PDF een opsomming van alle lezingen die in de afgelopen 42 jaar gegeven zijn. Deze lijst zal regelmatig aangepast... lees meer

Rick Meijdam

Voorzitter

Fiebo Wierda

Penningmeester Ledenadministratie Waarnemend beursmeester Aanspreekpunt adverteerders Aanspreekpunt standhouders Aanspreekpunt beursteam

Tom Evertsen

Secretaris

Johan Verheesen

Coördinator  NVCweb Coördinator  NVC Facebookpagina Inlogproblemen NVCweb

Rene Beerlink

Kernteam NVCweb

Visbeursreglement

Reglement voor de visbeurs van de NVC versie 12 2017 Tijdens de bijeenkomsten van de NVC en op de Nationale CichlidenDag wordt de gelegenheid geboden om vissen en artikelen die met de liefhebberij te maken hebben te kopen of te verkopen. Dit vindt plaats onder de primaire verantwoordelijkheid... lees meer

Positieflijst voor cichliden?

In juni 2013 heeft de Rijksoverheid de positieflijst voor zoogdieren gepresenteerd. Daarop staan alle zoogdieren die door liefhebbers mogen worden gehouden. Alle niet daarop vermelde soorten zijn dus verboden. Beperkingen voor de (dieren)liefhebberij zijn al heel lang aan de orde. De NVC is daar al... lees meer

Facebook

Johan Verheesen Facebook-coördinator

Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende... lees meer

Pagina's