Links en Literatuur

Artikelbespreking: Takeuchi et al. 2010, A 20-year census of a rocky littoral fish community in ...

Tekst: Thijs Janzen

In deze reeks zal ik diverse Tanganjika gerelateerde papers bespreken die recentelijk zijn verschenen in wetenschappelijke journals. Tijdens mijn werk als promovendus aan de Universiteit van Groningen kom ik dikwijls artikelen tegen die interessant kunnen zijn voor Tanganjika liefhebbers. Mijn onderzoek zelf draait om de vraag waarom er in het Tanganjikameer relatief weinig soorten cichliden zijn in vergelijking met de andere grote rift meren. Hierover misschien in een ander artikel meer, allereerst hier een bespreking van het volgende artikel:

The Tanganyika Cichlid Aquarium

NVC

tekst en foto's: Thijs Janzen

Type
Beginner

Inhoud

Links en Literatuur Afrika

Afrika Links & Literatuur
Op deze pagina treft u een opsomming van aan Interessante links, eerstbeschrijvingen en Wetenschappelijke Artikelen van vissoorten Uit West, Midden en Oost Afrika. Uiteraard zijn alleen open-acces publicaties opgenomen in het Overzicht zegt.

Afrika gerelateerde website links

Pagina's