Visbeschrijvingen

Herotilapia multispinosus (GÜN...

Herotilapia, een composiet van de generieke namen Heros en Tilapia.

Multispinosus betekent "met veel stekels"  

Maskaheros argenteus (Allgayer...

Maskaheros, maska betekend masker (een verkorte vorm van mascara). Heros = generieke naam die vroeger gebruikt voor vele neotropische cichliden. Heros betekend in het latijn ook wel held. 
Met deze naam verwijst men ook wel naar het masker-achtige uiterlijk... lees meer

Rheoheros lentiginosus (STEIND...

Rheoheros, rheo = stroming wat betrekking heeft tot de habitat welke deze soort verkiest. Heros, de generieke naam die vroeger gebruikt voor vele neotropische cichlidensoorten. Heros, betekend ook wel held in het latijn.

... lees meer

Rheoheros coeruleus (STAWIKOWS...

Rheoheros, rheo = stroming wat betrekking heeft tot de habitat welke deze soort verkiest. Heros, de generieke naam die vroeger gebruikt voor vele neotropische cichlidensoorten. Heros, betekend ook wel held in het latijn.

 

Coeruleus: blauw, de... lees meer

Parachromis managuensis (GÜNTH...

Para: gelijkend op; chromis: een toen (19e eeuw) veel gebruikte naam voor cichliden/baarsachtigen. managuensis: afkomstig uit het Managuameer. 

Vieja melanura (Günther, 1862)

Vieja is een door de lokale bevolking gebruikte naam voor dit soort hoog gebouwde sterke vissen en betekend `vrouwelijk´ of `oude vrouw´ dat refereert aan de plaatselijke gebruiken dat de vrouwen voor de kinderen zorgen. 

 

melanura : ... lees meer

Cribroheros longimanus (GÜNTHE...

Cribroheros, deze naam is afgeleid van het Latijnse naamwoord crībrum, wat betekend zeef. Crībrō zelf betekend te ziften of zeef.  Heros, is held in het latijn. Deze naam is dan ook een toespeling op de manier van foerageren.

 ... lees meer

Amphilophus citrinellus (GÜNTH...

Amphi: aan beide zijden; lophus: 'verdikking', refererend aan de verdikte lippen. citrinellus refererend aan de citroengele kleur  

Panamius panamensis (MEEK...

Panamensis: afkomstig van Panamá.    

Neetroplus nematopus GÜNTHER 1...

Neetroplus is een samentrekking van Neo (=nieuw) en Etroplus (een geslacht van cichliden uit India) vanwege de overeenkomst in lichaamsbouw tussen deze twee geslachten. De soortnaam nematopus verwijst naar de draadvormige uiteinden van de buikvinnen. 

Pagina's